EWCS 2010 – Otanta

Euroopan työolotutkimuksessa käytetty otos edustaa 15-vuotiaita ja sitä vanhempia (16-vuotiaita ja sitä vanhempia Espanjassa, Isossa-Britanniassa ja Norjassa), jotka ovat töissä ja asuvat siinä maassa, jota tutkimus koskee. Kussakin maassa käytettiin monivaiheista ositettua satunnaisotantaa.

Ensimmäisessä vaiheessa otokseen valittiin ensiasteen otantayksiköitä, jotka oli ositettu maantieteellisten alueiden (NUTS 2 -taso tai alempi) ja kaupungistumisasteen mukaan. Kuhunkin ensiasteen otantayksikköön valittiin otos kotitalouksia. Maissa, joissa oli ajantasainen laadukas osoite- tai väestörekisteri, kyseistä rekisteriä käytettiin otantakehikkona. Jos tällaista rekisteriä ei ollut käytettävissä, sovellettiin satunnaismenetelmää. Viidennessä EWCS-tutkimuksessa tällaisella satunnaismenetelmällä tehty osoitteiden poiminta erotettiin ensimmäisen kerran haastatteluvaiheesta. Lopuksi kustakin kotitaloudesta valittiin edustava vastaaja seulontamenetelmällä.

Haastattelujen tavoitemäärä oli 1 000 kaikissa maissa, paitsi Sloveniassa (1 400), Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Italiassa ja Puolassa (1 500), Ranskassa (3 000) sekä Belgiassa (4 000). Slovenian, Ranskan ja Belgian hallitukset käyttivät hyväkseen Eurofoundin tarjoamaa mahdollisuutta lisätä otoksen alustavaa kokoa. Haastattelujen lukumäärä kussakin maassa on esitetty yhteenvetona jäljempänä olevassa taulukossa.

Tehtyjen haastattelujen määrä:

Belgia

4001

Irlanti

1003

Itävalta

1003

Kroatia

1100

Bulgaria

1014

Italia

1500

Puola

1500

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

1100

Tšekin tasavalta

1000

Kypros

1000

Portugali

1000

Turkki

2100

Tanska

1069

Latvia

1001

Romania

1017

 

 

Saksa

2133

Liettua

1004

Slovenia

1404

Albania

1000

Viro

1000

Luxemburg

1000

Slovakia

1002

Kosovo

1018

Kreikka

1037

Unkari

1006

Suomi

1028

Montenegro

1041

Espanja

1008

Malta

1000

Ruotsi

1004

 

 

Ranska

3046

Alankomaat

1017

Yhdistynyt kuningaskunta

1575

Norja

1085

Lisätietoa saa raportista Sampling Implementation Report.