Euroopan työolotutkimus 2015 – Menetelmät

Eurofoundin tavoitteena on kerätä Euroopan työolotutkimuksen avulla vertailukelpoisia ja luotettavia tietoja työoloista eri puolilla Eurooppaa. Menetelmiä on vähitellen parannettu saatujen kokemusten perusteella ja tutkimusmenetelmien viimeisimmän kehityksen mukaisesti.

Toimeksisaaja: Ipsos NV, Belgia.

Kattavuus: 28 EU:n jäsenvaltiota, Norja, Sveitsi, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki.

Kenttätyökausi: helmikuusta syyskuuhun 2015 EU28:ssa, Norjassa ja Sveitsissä; syyskuusta joulukuuhun 2015 Albaniassa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Montenegrossa, Serbiassa ja Turkissa.

Kohdepopulaatio: kaikki yli 15-vuotiaat (Bulgariassa, Norjassa, Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli 16-vuotiaat) edellä mainittujen maiden asukkaat, jotka olivat työelämässä tutkimusajankohtana.  Työelämässä olevaksi katsottiin henkilöt, jotka olivat haastattelua edeltäneen viikon aikana tehneet vähintään yhden tunnin työtä palkkaa tai muuta etuutta vastaan (ILO:n määritelmä).

Otanta: Moniasteiset ja ositetut otannat kunkin maan työssä olevasta väestöstä. Laadukkaiden rekisterien saatavuudesta riippuen otanta suoritettiin käyttämällä yksilötason, kotitaloustason ja osoitetason rekistereitä tai satunnaiskulkuun perustuvalla menetelmällä tehtyä poimintaa. Maakohtaiset otannat ositettiin alueen ja kaupungistumisasteen mukaan. Kussakin ositteessa valittiin satunnaisvalinnalla ensiasteen otantayksiköitä koosta riippuen. Sen jälkeen jokaisesta ensiasteen otantayksiköstä valittiin satunnaisotos kotitalouksia. Muiden kuin yksilötason rekistereiden yhteydessä valittiin jokaisesta kotitaloudesta haastateltavaksi se työelämässä oleva henkilö, jolla oli syntymäpäivä seuraavaksi.

Otoskoko: Otoksen tavoitekoko oli useimmissa maissa 1 000. Suurempien maiden työvoiman koon huomioon ottamiseksi käytettiin suurempaa tavoitekokoa. Puolassa se oli 1 200, Espanjassa 1 300, Italiassa 1 400, Ranskassa 1 500, Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 600 ja Saksassa ja Turkissa 2 000. Eurofound antoi maille myös mahdollisuuden täydentää otosta. Tämä tarjous otettiin vastaan kolmessa maassa, minkä johdosta otoskoko oli Belgiassa 2 500, Sloveniassa 1 600 ja Espanjassa 3 300. Haastateltavien otoksen kokonaismäärä kaikissa Euroopan kuudennen työolotutkimuksen kattamissa 35 maassa oli 43 850.

Haastattelutyyppi: Haastateltavan kotona henkilökohtaisesti tehty keskimäärin 45 minuutin haastattelu.

Lisätietoa on teknisessä raportissa.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti