Euroopan työolotutkimus 2015 – Kyselylomake

Laadukas kyselylomake on keskeinen tekijä onnistuneessa kyselytutkimuksessa. Eurofound panostaakin huomattavasti kyselylomakkeidensa kehittämiseen ja kääntämiseen. Aina kun tehdään uusi Euroopan työolotutkimus, kyselylomake tarkistetaan asiantuntijoiden ja politiikan toimijoiden avustuksella ja Eurofoundin sidosryhmien ohjeet huomioon ottaen.

Kuudennen Euroopan työolotutkimuksen kyselylomakkeessa on kysymyksiä aiemmista tutkimuksista. Niiden pohjalta voidaan tutkia ajan myötä tapahtuneita muutoksia. Se sisältää myös uusia kysymyksiä, jotka käsittelevät uusia haasteita ja kiinnostavia poliittisia aiheita. Kyselylomakkeen kehittämistä ja analysointia ohjaavana periaatteena on ollut sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen.

Euroopan työolotutkimuksella pyritään kartoittamaan työntekijöiden konkreettisia kokemuksia. Se kattaa seuraavat aiheet:

  • fyysiset ja psykososiaaliset riskitekijät
  • työaika: kesto, organisointi, ennakoitavuus ja joustavuus; työ- ja yksityiselämän tasapaino
  • työpaikka
  • työtahti ja siihen vaikuttavat tekijät
  • työntekijöiden osallistuminen, henkilöstöpolitiikka ja työn organisointi (esim. tehtäväkierto); työntekijöiden edustus
  • osaamisen hyödyntäminen, työn kognitiivinen ulottuvuus, päätösvalta ja työssä oppiminen
  • työehdot: työsuhdeturva ja sen puuttuminen
  • sosiaaliset suhteet työssä: tuki, luottamus, yhteistyö, syrjintä, väkivalta
  • tasa-arvokysymykset: työmarkkinoiden eriytyminen sukupuolten mukaan, kotitalouden kokoonpano, palkaton työ, naisten osuus johtotason työpaikoissa
  • hyvinvointi ja terveys, ansiotulot ja taloudellinen turva.

Kyselylomake on saatavissa kaikkien Euroopan työolotutkimukseen osallistuneiden maiden kielillä

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti