EWCS 2010 – Työtaidot, koulutus ja etenemismahdollisuudet

Yhä useampi työntekijä saa koulutusta työpaikalla

Oletko viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut työnantajasi maksamaan (itse maksamaasi, jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja) koulutukseen? (q61a)

EU-politiikalla pyritään sekä lisäämään työpaikkoja että hyödyntämään paremmin työntekijöiden taitoja ja asiantuntemusta. Tämän tarkoituksena on lisätä tuottavuutta luomalla erityisesti sellaiset olot, jotka suosivat taitojen hankkimista ja edistävät työntekijöiden itsenäisyyttä. Koulutuksella ja työn organisoinnilla on tässä suuri merkitys.

Euroopan viidennessä työolotutkimuksessa todettiin, että vuonna 2010 työnantajan maksaman koulutuksen määrä oli suurimmillaan vuoden 1995 (EU15) jälkeen. Tutkimusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana 34 prosenttia työntekijöistä oli saanut koulutusta. Tämä katkaisi 15 vuotta jatkuneen kehityksen, jonka aikana työnantajan tarjoaman koulutuksen määrä ei ollut kasvanut (itse asiassa sen määrä väheni vuosina 2000–2005).

"Tämän havainnon merkitys on siinä, että monissa Euroopan maissa koulutuksen tärkeys on ilmeisesti tunnustettu. Ajan myötä selviää, onko tämä kehitys kestävää. Taloudellisella tilanteella on saattanut olla merkitystä", Eurofoundin tutkimuspäällikkö Maija Lyly-Yrjänäinen toteaa. "Moni lyhennettyä työaikaa koskeva järjestely sisältää koulutusta. Myös työntekijät ovat saattaneet olla aktiivisempia."

Lisäksi työpaikkakoulutus yleistyi: vuonna 2005 siihen osallistui 24 prosenttia ja vuonna 2010 30 prosenttia työntekijöistä.

Eurofoundin uuden tutkimuksen kartoitustyökalun avulla pääset tutustumaan kaikkiin Euroopan viidennen työolotutkimuksen tietoihin. Se on hyödyllinen ja mielenkiintoinen graafinen esitys työolojen kehityksestä vuosina 1991–2010.

Kaikilla työntekijöillä ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia saada koulutusta 

Euroopan viidennessä työolotutkimuksessa todettiin, että vakituiset työntekijät saavat paljon useammin työnantajan maksamaa koulutusta kuin muut työntekijät. Vuonna 2010 vakituisista työntekijöistä 39 prosenttia osallistui työnantajan maksamaan koulutukseen, kun taas muista työntekijöistä koulutukseen osallistui vain 26 prosenttia.

"Tuloksista käy selvästi ilmi, että työntekijän ja työnantajan tekemän sopimuksen tyyppi on ratkaiseva", Eurofoundin tutkimuspäällikkö Greet Vermeylen toteaa. "Jos olet vakituisessa työsuhteessa, sinulla on paremmat mahdollisuudet kehittyä työssä, oppia enemmän ja löytää haasteita, mikä lopulta auttaa luomaan paremman ja innostavamman työympäristön."

Oletko viimeksi kuluneen vuoden aikana saanut työnantajasi maksamaa koulutusta?

Työsuhteen tyyppi: vakituiset työntekijät

Myös ammattiryhmittäin tarkasteltuna tilanne on vaihteleva. Paras tilanne on ylemmillä toimihenkilöillä, joista 47 prosenttia saa työnantajan maksamaa koulutusta, kun taas alemmista toimihenkilöistä vastaavaa koulutusta saa 36 prosenttia. Vaikka kaikissa ammattiryhmissä työnantajan maksaman koulutuksen määrä lisääntyi vuosina 2000–2010, tuotantotyöntekijöiden tilanne oli parempi kuin toimihenkilöiden, sillä tuotantotekijöiden osallistuminen koulutukseen kasvoi 18 prosentista 22 prosenttiin. Vaikka kasvua olikin enemmän kuin toimihenkilöiden ryhmässä, tuotantotyöntekijät saavat edelleen vähemmän koulutusta.

Ikä on myös tärkeä tekijä: 30 prosenttia yli 50-vuotiaista sai työnantajan maksamaa koulutusta verrattuna 30–49-vuotiaisiin, joista 36 prosenttia sai työnantajan maksamaa koulutusta. Eri ikäryhmien väliset erot ovat pienentyneet.

Oletko viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut työnantajasi maksamaan (itse maksamaasi, jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja) koulutukseen? (q61a)

 

Työntekijöiden maksama koulutus on noussut 50 prosentilla viiden viime vuoden aikana

Euroopan viidennessä työolotutkimuksessa todetaan, että yksi kymmenestä työntekijästä (9 prosenttia) maksoi omasta työkoulutuksestaan vuonna 2010. Tämä merkitsee 50 prosentin lisäystä viiden viime vuoden aikana.

"Koulutuksen lisääntyminen on myönteinen asia ja EU:n poliittisten tavoitteiden mukaista, mutta haluaisimme monipuolistaa koulutusta. Tarjotun koulutuksen taso ei aina ole korkea", Eurofoundin tutkimus- ja kehitysanalyysin johtaja Agnès Parent-Thirion toteaa. "Kaikkein koulutetuimmat työntekijät saavat koulutusta ja maksavat siitä. Korkeasti koulutetuilla toimihenkilöillä ja vähemmän koulutetuilla tuotantotyöntekijöillä on hyvin eriarvoiset mahdollisuudet saada työpaikkakoulutusta, ja työntekijöiden itse maksaman koulutuksen osalta tämä eriarvoisuus on vieläkin suurempi."

Työnantajan korkeasti koulutetuille toimihenkilöille ja vähemmän koulutetuille tuotantotyöntekijöille maksaman työpaikkakoulutuksen välinen suhdeluku on yhden suhde kahteen ja työntekijän itse maksaman koulutuksen osalta yhden suhde viiteen.

Nämä tulokset vahvistavat, että työvoiman ammattitaidon lisääminen edellyttää kunnianhimoista ja monitasoista politiikkaa, jossa jokaisella on oma tehtävänsä.

Eurofoundin uuden tutkimuksen kartoitustyökalun avulla pääset tutustumaan kaikkiin Euroopan viidennen työolotutkimuksen tietoihin. Se on hyödyllinen ja mielenkiintoinen graafinen esitys työolojen kehityksestä vuosina 1991–2010.