Sähköinen tutkimus: Eläminen, työskentely ja covid-19

Eurofound on mukauttanut tutkimustaan seuratakseen tilanteen kehittymistä covid-19-pandemian aikana ja kerätäkseen tietoja vaikutuksista EU:n kansalaisten elämään ja poliittisista toimista vaikutusten lieventämiseksi. irasto käynnisti huhtikuussa 2020 sähköisen kyselytutkimuksen Eläminen, työskentely ja covid-19, jonka viides kierros saatiin päätökseen keväällä 2022.

Tutkimuksen tavoitteet

Eläminen, työskentely ja covid-19 -tutkimuksen tavoitteena on selvittää pandemian kauaskantoisia vaikutuksia ihmisten elin- ja työskentelytapoihin kaikkialla EU:ssa. Tavoitteena on auttaa poliittisia päättäjiä saavuttamaan tasapuolinen toipuminen kriisistä.

Tutkimuksen painopiste

Tutkimuksessa tarkasteltiin elämänlaatua ja yhteiskunnan laatua pandemian aikana. Kysymykset koskivat tyytyväisyyttä elämään, onnellisuutta ja optimismia, terveyttä ja instituutioihin kohdistuvan luottamuksen tasoa. Siinä keskityttiin myös vastaajien työtilanteeseen, heidän työ- ja yksityiselämänsä tasapainoon sekä etätyön käyttöön kriisin aikana. Toisella kierroksella kysyttiin myös työn laadusta, työterveydestä ja -turvallisuudesta, verkkokoulutuksesta, verkkopalvelujen käytöstä sekä siitä, missä määrin vastaajat olivat hakeneet ja hyödyntäneet valtion tukiohjelmia. Kolmannella kierroksella esitettiin lisäkysymyksiä asenteista rokotteita kohtaan ja halukkuudesta rokottautua, luottamuksesta tieteeseen sekä sosiaalisen median käytöstä ja luottamuksesta sitä kohtaan. Kysymyksissä tarkasteltiin myös julkisten palvelujen saatavuutta ja laatua covid-19-pandemian aikana. Neljäs kierros oli paneelikysely, jossa otettiin uudelleen yhteyttä vain aiempiin vastaajiin, minkä avulla voitiin seurata pandemian alkamisen jälkeen tapahtunutta kehitystä.

Jatkaen edellisten tutkimuskierrosten teemojen parissa viidennellä kierroksella keskityttiin enemmän asumista, elinoloja ja taloudellisia olosuhteita koskeviin kysymyksiin sekä etätyöhön ja työ- ja yksityiselämän tasapainoon liittyviin pohdintoihin, mukaan lukien työnjako kotona. Myös Ukrainan sodan aiheuttama uusi epävarmuus, ennätyksellisen nopea inflaatio ja elinkustannusten jyrkkä kasvu nousivat esiin. Euroopan koulutussäätiö (ETF) käytti samaan aikaan lyhennettyä kyselylomaketta sähköisen pilottikyselyn toteuttamiseksi kymmenessä EU:n naapurimaassa. Viidennen kierroksen ensimmäiset tulokset julkaistiin heinäkuussa 2022, ja joulukuussa 2022 julkaistiin Eurofoundin ja Euroopan koulutussäätiön yhteinen tietokooste, jossa esitellään joukko lopullisia tuloksia vastaajien sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta EU27-maissa ja kymmenessä muussa maassa.

Tutkimuksen laajuus

Sähköinen kyselytutkimus keskittyi pääasiassa EU27-jäsenvaltioihin. Eurofound teki viidennellä kierroksella yhteistyötä Euroopan koulutussäätiön kanssa käyttäen mukautettua kyselylomaketta pilottitutkimuksen suorittamiseksi kymmenessä naapurimaassa: Albaniassa, Georgiassa, Jordaniassa, Kosovossa*, Libanonissa, Moldovassa, Marokossa, Pohjois-Makedoniassa, Tunisiassa ja Palestiinassa.**

Kierros 5 : 29. maaliskuuta – 2. toukokuuta 2022

Kierros 4: 21. lokakuuta – 30. marraskuuta 2021 (paneelitutkimus)

Kierros 3 : 12.2. – 31.3.2021

Kierros 2 : 22.6. – 27.7.2020

Kierros 1 9.4. –11.6.2020

Tuloksissa korostetaan EU:n haasteita ja tulevia kysymyksiä, kuten etätyötä, oikeutta olla tavoittamattomissa, terveyttä ja hyvinvointia, työaikaa ja julkisten palvelujen saatavuutta.

Data explorer -työkalu: Eläminen, työskentely ja covid-19 -tutkimuksen tiedot

Julkaisusarja: Covid-19

Infografiikka: Eläminen, työskentely ja covid-19-pandemia

 

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

** Tätä nimitystä ei tule pitää Palestiinan valtion tunnustamisena, eikä se vaikuta yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden kantoihin asiasta.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti