Tietoa Euroopan elämänlaadun seurantakeskuksesta (EurLIFE)

Euroopan elämänlaadun seurantakeskus (EurLIFE) on Eurofoundin uusin portaali, joka on luotu vuonna 2017.

Rooli

EurLIFE esittelee tutkimustietojen analyysien ja laadullisten tutkimusten tuloksia elämänlaadun ja julkisten palvelujen alalla, ja sitä tukee yhteyshenkilöverkosto kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja Norjassa.

Se pyrkii avustamaan päättäjiä luomaan paremmat elinolot Euroopan kansalaisille. Tutkimuksissa selvitetään, mitä vaikutusta yhteiskunnan laadulla on hyvinvointiin. Niissä tutkitaan myös julkisten palvelujen saatavuutta ja laatua suhteessa ikääntyvään ja monimuotoisempaan yhteiskuntaan, talousarvion asettamiin rajoitteisiin ja teknologian muutokseen. Eurofoundin säännöllinen Euroopan elämänlaatututkimus (EQLS) on seurantakeskuksen tärkeä resurssi ja tarjoaa kattavan kuvan elinoloista Euroopan maissa.

Painopisteet

Elämänlaatuun ja julkisiin palveluihin liittyvällä Eurofoundin strategisella aihealueella EurLIFE kattaa seuraavat kaksi keskeistä osiota ohjelmakaudella 2017–2020:

Kohderyhmät

EurLIFE pyrkii palvelemaan Eurofoundin keskeisiä sidosryhmiä, joita ovat Euroopan työmarkkinaosapuolet, EU:n toimielimet, jäsenvaltioiden hallitukset, päättäjät sekä elämänlaadun ja julkisten palvelujen alan toimijat ja kansalaisyhteiskunta.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti