Työmarkkinoiden muutokset

11 marraskuu 2020

Työmarkkinamaisema muuttuu jatkuvasti lähinnä teknologiasta ja globalisoitumisesta aiheutuvan rakennemuutoksen seuraRead more

Työmarkkinamaisema muuttuu jatkuvasti lähinnä teknologiasta ja globalisoitumisesta aiheutuvan rakennemuutoksen seurauksena. Myös muut tekijät, kuten väestörakenteen muuttuminen ja uudet liiketoimintamallit, vaikuttavat hyvin merkittävästi työmarkkinoiden kehityskulkuun ja moniin muihin Euroopan kansalaisten työelämään liittyviin näkökohtiin.

Kun eurooppalainen työllisyysstrategia hyväksyttiin vuonna 1997, jäsenvaltiot lupautuivat asettamaan yhteisiä tavoitteita ja päämääriä työllisyyspolitiikalle. Päätavoitteena on luoda lisää parempia työpaikkoja kaikkialle Euroopan unioniin. Strategia on nyt osa Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa,  ja sitä toteutetaan talouspolitiikan EU-ohjausjaksojen kautta. Talouspolitiikan EU-ohjausjaksoilla edistetään vuosittain toimenpiteiden tiivistä koordinointia EU:n jäsenvaltioiden ja toimielinten kesken.

Read less

Viimeisimmät muutokset

COVID-19 crisis led to doubling of EU restructuring job loss in first six months of 2020

The COVID-19 crisis has led to a doubling of restructuring job loss in the first half of 2020 compared to the rolling...

ERM:n vuoden 2020 vuosikertomus: Rakenneuudistusta yli rajojen

Raportti on kaksiosainen. Ensiksi siinä arvioidaan Euroopan unionissa viime aikoina toteutettuja rakenneuudistustoimia...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...
Top

Eurofoundin toiminta

Read more

Eurofoundin toiminta

Eurofound tarjoaa tietoa erilaisista näkökohdista, jotka koskevat työmarkkinoiden mukautumista rakennemuutokseen sekä sitä, miten tämä mukautuminen voisi parhaalla tavalla edistää elin- ja työoloja sekä jäsenvaltioissa että Euroopan unionissa. Työmarkkinoiden muutokset, organisaatioiden rakenneuudistukset ja työpaikkojen syntyminen ovat keskeistä toimintaa tällä alalla, kuten on myös tutkimus työllisyyden uusista muodoista. Erityistä huomiota kiinnitetään eri ryhmiin, kuten nuoriin ja naisiin, kohdistuviin vaikutuksiin.

Keskeiset aikaansaannokset

Viimeaikainen toiminta tällä alalla on keskittynyt sukupuolten välisiin työllisyyseroihin ja naisten työmarkkinaosuuden lisäämiseen. Eurofound on tarkastellut myös perinteisistä poikkeavia työllisyyden uusia muotoja.

Tutkimuksessa, joka koskee työnantajien muiden työvoimakulujen kuin palkkakulujen vähentämisen vaikutusta työllisyyteen, tarkastellaan EU:n eri jäsenvaltioissa vuodesta 2008 lähtien toteutettuja työvoiman kysynnän lisääntymiseen tähtääviä poliittisia uudistuksia

Euroopan rakenneuudistuksen seurantavälineellä (ERM) on seurattu Euroopassa vuodesta 2002 lähtien tapahtuneiden laaja-alaisten rakenneuudistusten työllisyysvaikutuksia.

Euroopan työpaikkojen seurantaväline (EJM) on toiminut jo muutaman vuoden ajan työpaikkapohjaisena menetelmänä, jolla pyritään ymmärtämään paremmin Euroopan muuttuvaa työllisyysrakennetta.

ERM-tietolähteitä

Ongoing work

 • Restructuring events database: Updated daily
 • Restructuring-related legislation database: 2017 update
 • ERM report 2018  on the effects of restructuring on working conditions
 • Study on labour market segmentation
 • Study on the living wage in Europe
 • Study on support measures in the case of redundancies, with a focus on older workers
 • Study on the job creation effects of public innovation-support measures
 • Study on how workplace practices and company characteristics are associated with employment in companies
Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Työmarkkinoiden muutokset

Tilaa
 • Publications (1633)
 • Data
 • Ongoing work (10)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

 • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Työmarkkinoiden muutokset

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.