Uusia työllisyyden muotoja

27 September 2019

Yhteiskunnalliset, taloudelliset ja teknologiset muutokset ovat johtaneet uusien työllisyyden muotojen syntymiseen Euroopassa. Monet niistä ovat hyvin erilaisia kuin perinteinen työ. Ne ovat muuttavat työntekijän ja työnantajan välistä perinteistä kahdenkeskistä suhdetta. Niille ovat ominaisia epätavalliset työskentelytavat ja -paikat.

EU:n poliittiset päättäjät ovat kiinnostuneita siitä, miten nämä uudet työllisyyden muodot voivat auttaa joustavampien ja osallistavampien työmarkkinoiden rakentamisessa. Keskustelu pyörii myös sellaisten kysymysten ympärillä, kuten miten voitaisiin laillistaa pimeät työllisyyskäytännöt ja miten varmistaa riittävä sosiaalinen suojelu ja hyväksyttävät työolot. Erittäin tärkeä keskustelun aihe on, miten voidaan välttää tilanne, jossa nämä uuden työllisyyden muodot ovat työntekijöille huonompi vaihtoehto kuin vakiintuneemmat työllisyyden muodot.

Euroopan komissio nosti työoloja koskevan kysymyksen esiin tausta-asiakirjassaan, jonka se laati vuonna 2011 järjestettyä sosiaalialan kolmikantafoorumia varten. Kyseisessä foorumissa keskusteltiin Eurooppa 2020 -strategian lippulaiva-aloitteen ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma” täytäntöönpanosta. Vuoden 2012 tiedonannossaan ”Tavoitteena työllistävä elpyminen” komissio korosti aiheen tärkeyttä työmarkkinoiden dynaamisuuden säilyttämisen kannalta. Tämän painopisteen mukaisesti Eurofound käynnisti hankkeen uusien työllisyyden muotojen kartoittamiseksi Euroopan unionissa ja Norjassa.

Eurofoundin toiminta

Tiedoissa olevien aukkojen täyttämiseksi Eurofound ryhtyi tutkimaan vuonna 2013 uusien työllisyysmuotojen ominaispiirteitä EU:n jäsenvaltioissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin niiden vaikutuksia työoloihin ja työmarkkinoihin.

Keskeiset teemat

Eurofound on kartoittanut uusia suuntauksia Euroopan laajuisesti. Tämän kartoituksen tuloksena luokiteltiin uusien työllisyyden muotojen yhdeksän tyyppiä, jotka ovat uusia tai joista on tullut yhä tärkeämpiä Euroopan jäsenvaltioissa vuodesta 2000 lähtien. Osana tutkimusta laaditut tapaustutkimukset osoittavat, miten nämä uudet työllisyyden muodot toimivat jäsenvaltioissa, ja osoittavat niiden vaikutukset työoloihin ja työmarkkinoihin.

Eurofound jatkaa joidenkin esiin tulleiden uusien suuntausten tutkimista yksityiskohtaisemmin. Vuoden 2016 tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti strategisen työntekijöiden jakamisen mahdollisuuksia, jotka hyödyttävät sekä työnantajia että työntekijöitä.

Eurofoundin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yhteisessä tutkimuksessa analysoidaan etätyön ja tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan liikkuvan työn (T/ICTM) vaikutusta työmaailmaan. 

Tietolähteitä

 

Ongoing work

Highlights (4)

Kaikki (38)

Publications (20)

Articles (6)

News (4)

Events (8)