Uusia työllisyyden muotoja

21 lokakuu 2020

Yhteiskunnalliset, taloudelliset ja teknologiset muutokset ovat johtaneet uusien työllisyyden muotojen syntymiseen Euroopassa. Monet niistä ovat hyvin erilaisia kuin perinteinen työ. Ne ovat muuttavat työntekijän ja työnantajan välistä perinteistä kahdenkeskistä suhdetta.Read more

Yhteiskunnalliset, taloudelliset ja teknologiset muutokset ovat johtaneet uusien työllisyyden muotojen syntymiseen Euroopassa. Monet niistä ovat hyvin erilaisia kuin perinteinen työ. Ne ovat muuttavat työntekijän ja työnantajan välistä perinteistä kahdenkeskistä suhdetta. Niille ovat ominaisia epätavalliset työskentelytavat ja -paikat.

Read less

Viimeisimmät muutokset

Beyondwork2020 – European conference on labour research

On 21 and 22 October 2020, representatives of EU policy makers, research, business and the social partners will meet at...

Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios

Platform work– the matching of supply and demand for paid labour through an online platform – is still small in scale...

Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements

Developments in information and communication technology (ICT) have been among the key drivers of change in working...

EU context

Top

EU:n poliittiset päättäjät ovat kiinnostuneita siitä, miten nämä uudet työllisyyden muodot voivat auttaa joustavampien ja osallistavampien työmarkkinoiden rakentRead more

EU:n poliittiset päättäjät ovat kiinnostuneita siitä, miten nämä uudet työllisyyden muodot voivat auttaa joustavampien ja osallistavampien työmarkkinoiden rakentamisessa. Keskustelu pyörii myös sellaisten kysymysten ympärillä, kuten miten voitaisiin laillistaa pimeät työllisyyskäytännöt ja miten varmistaa riittävä sosiaalinen suojelu ja hyväksyttävät työolot. Erittäin tärkeä keskustelun aihe on, miten voidaan välttää tilanne, jossa nämä uuden työllisyyden muodot ovat työntekijöille huonompi vaihtoehto kuin vakiintuneemmat työllisyyden muodot.

Euroopan komissio nosti työoloja koskevan kysymyksen esiin tausta-asiakirjassaan, jonka se laati vuonna 2011 järjestettyä sosiaalialan kolmikantafoorumia varten. Kyseisessä foorumissa keskusteltiin Eurooppa 2020 -strategian lippulaiva-aloitteen ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma” täytäntöönpanosta. Vuoden 2012 tiedonannossaan ”Tavoitteena työllistävä elpyminen” komissio korosti aiheen tärkeyttä työmarkkinoiden dynaamisuuden säilyttämisen kannalta. Tämän painopisteen mukaisesti Eurofound käynnisti hankkeen uusien työllisyyden muotojen kartoittamiseksi Euroopan unionissa ja Norjassa.

Eurofoundin toiminta

Tiedoissa olevien aukkojen täyttämiseksi Eurofound ryhtyi tutkimaan vuonna 2013 uusien työllisyysmuotojen ominaispiirteitä EU:n jäsenvaltioissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin niiden vaikutuksia työoloihin ja työmarkkinoihin.

Keskeiset teemat

Eurofound on kartoittanut uusia suuntauksia Euroopan laajuisesti. Tämän kartoituksen tuloksena luokiteltiin uusien työllisyyden muotojen yhdeksän tyyppiä, jotka ovat uusia tai joista on tullut yhä tärkeämpiä Euroopan jäsenvaltioissa vuodesta 2000 lähtien. Osana tutkimusta laaditut tapaustutkimukset osoittavat, miten nämä uudet työllisyyden muodot toimivat jäsenvaltioissa, ja osoittavat niiden vaikutukset työoloihin ja työmarkkinoihin.

Eurofound jatkaa joidenkin esiin tulleiden uusien suuntausten tutkimista yksityiskohtaisemmin. Vuoden 2016 tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti strategisen työntekijöiden jakamisen mahdollisuuksia, jotka hyödyttävät sekä työnantajia että työntekijöitä.

Eurofoundin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yhteisessä tutkimuksessa analysoidaan etätyön ja tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan liikkuvan työn (T/ICTM) vaikutusta työmaailmaan. 

Tietolähteitä

 

Read less

Key outputs over the years

Show more (8)
  • Publications (47)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring potential scenarios related to platform work