Elämänlaatu ja julkiset palvelut

19 lokakuu 2020

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka sisään mahtuu monia ulottuvuuksia. Se kattaa sekä objektiivisia tekijöitä, kuten terveyden, työllisyysaseman ja elinolot, että subjektiivisen arvion yksilön elämäntilanteesta ja näkemyksen yhteiskunnan laadusta.Read more

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka sisään mahtuu monia ulottuvuuksia. Se kattaa sekä objektiivisia tekijöitä, kuten terveyden, työllisyysaseman ja elinolot, että subjektiivisen arvion yksilön elämäntilanteesta ja näkemyksen yhteiskunnan laadusta. Julkisten palveluiden saatavuus ja laatu ovat tärkeitä elämänlaadun määrittäjiä. Julkisiin palveluihin kuuluvat muun muassa terveys- ja hoivapalvelut, koulutus ja asuminen, ja ne vahvistavat sosiaalista suojelua, yhteenkuuluvuutta ja osallistumista sekä liittyvät tiiviisti siihen, miten paljon hallitukseen ja instituutioihin luotetaan.

Tässä yhteydessä nykypäivän politiikanlaatijoilla on merkittäviä haasteita, kuten finanssikriisin vaikutus, väestön ikääntyminen ja EU:n sisäinen liikkuvuus ja maahanmuutto. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi on komission laatiman Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke, jossa on asetettu köyhyyden vähentämistä koskevia kunnianhimoisia tavoitteita. Myös sosiaalisia investointeja tarvitaan, jotta kansalaisia voidaan tukea osallistumaan täysimittaisesti sosiaaliseen elämään ja työelämään. Sosiaalisia investointeja koskevassa paketissa edistetään tehokkaampaa ja toimivampaa sosiaalipolitiikkaa sekä tuloksellisempia osallistamisstrategioita jäsenvaltioissa. Komissio käynnisti huhtikuussa 2017 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan hankkeen, johon sisältyvät julkisten palveluiden saatavuuteen ja laatuun liittyvät periaatteet ja oikeudet suhteessa yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin sekä sosiaaliseen suojeluun ja osallisuuteen.

Read less

Viimeisimmät muutokset

Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care

The right of access to good-quality care services is highlighted in the European Pillar of Social Rights. This report...

Tentative growth in trust shows COVID-19 has not yet torn the social fabric of Europe

Eurofound’s Living, working and COVID-19 survey uncovers what Europeans have lived through. Drawing on experiences from...

Watch the webinar 'Have your say: the future of the European Pillar of Social Rights'

Eurofound has organised, together with DG Employment, Social Affairs and Inclusion, and the European Commission...
Top

Eurofoundin toiminta

Read more

Eurofoundin toiminta

Eurofound on tutkinut ja analysoinut monia näistä kysymyksistä edellisten 40 vuoden ajan. Se on kerännyt tietoa eri puolilta Eurooppaa erilaisista elämänlaatuun liittyvistä asioista, kuten elintasosta, terveydestä, subjektiivisesta hyvinvoinnista, perheestä, sosiaalisesta syrjäytymisestä, hoivavelvoitteiden sekä työn ja yksityiselämän tasapainosta, asumis- ja elinympäristöstä, julkisista palveluista ja yhteiskunnan laadusta.

Keskeiset aikaansaannokset

Eurofoundin Euroopan elämänlaatututkimuksissa (EQLS) on kerätty yhdenmukaistettua ja täysin vertailukelpoista tietoa EU-maissa ja ehdokasvaltioissa asuvien ihmisten elinoloista ja elämänlaadusta vuodesta 2003 lähtien. Tähän mennessä näitä kyselytutkimuksia on tehty neljä, ja niissä tarjotaan kattavasti tietoa erilaisten sosioekonomisten ryhmien elämänlaadun kehittymisestä.

Kolmannesta kyselystä (2012) tehdyssä analyysissä annetaan yleiskuva silloisen kriisin vaikutuksista sekä tietoa elämänlaadun suuntauksista vuodesta 2003 lähtien. Tutkimuksen tulokset tarjoavat lisänäkemystä muutamista yksittäisistä seikoista, kuten subjektiivisesta hyvinvoinnista tai yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, sekä yksittäisiä ryhmiä, kuten nuoria tai yli 50-vuotiaita työntekijöitä, koskettavista ongelmista.

Eurofoundin raportteja on laadittu erillisten tutkimushankkeiden sekä elämänlaatututkimuksista tehtyjen analyysien pohjalta. Raporteissa on käsitelty monia aiheita, kuten varhaiskasvatusta, epäasianmukaisia asuinoloja ja sitä, miten osa-aikaeläke voi auttaa pidentämään työuraa.

Ongoing work

The fourth wave of the EQLS, carried out in 2016, builds on this work and generates additional knowledge on longer-term trends.  

Other topics addressed will include:

 • trust in people and institutions
 • social cohesion and well-being
 • access to services for young people
 • digitalisation in social services
 • care and education.
Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Elämänlaatu ja julkiset palvelut

Tilaa

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (407)
 • Data
 • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

 • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Elämänlaatu ja julkiset palvelut

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.