Nuoret

27 lokakuu 2020

Euroopan unionin ja Eurofoundin keskeisenä tavoitteena on hyvän kasvu-, oppimis- ja työympäristön tarjoaminen nuorille – mutta se on tällä hetkellä erityisen haastavaa. Nuoret ovat olleet EU:n tasolla politiikan keskipisteessä jo pitkään, ja näin on erityisesti nykyisinRead more

Euroopan unionin ja Eurofoundin keskeisenä tavoitteena on hyvän kasvu-, oppimis- ja työympäristön tarjoaminen nuorille – mutta se on tällä hetkellä erityisen haastavaa. Nuoret ovat olleet EU:n tasolla politiikan keskipisteessä jo pitkään, ja näin on erityisesti nykyisin. Nykyisellä EU:n nuorisostrategialla on kaksi haastavaa tavoitetta. Ensinnäkin tavoitteena on tarjota nuorille enemmän yhtäläisiä koulutus- ja työskentelymahdollisuuksia. Toisekseen nuoria halutaan rohkaista osallistumaan yhteiskuntaan aktiivisina kansalaisina.

Read less

Viimeisimmät muutokset

Youth in a time of COVID

Like a modern Kerberos, the gigantic three-headed hound and guardian of Hades, these three faces of the crisis are...

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...
Top

Nuorisotyöttömyyskriisiin keskittyminen on Euroopan poliittisen asialistan kärjessä. Komissio antoi 7. joulukuuta 2016 tiedonannon aiheesta Investoiminen Euroopan nuorisoon.Read more

Nuorisotyöttömyyskriisiin keskittyminen on Euroopan poliittisen asialistan kärjessä. Komissio antoi 7. joulukuuta 2016 tiedonannon aiheesta Investoiminen Euroopan nuorisoon. Se on uusi yritys tukea nuoria nuorisopaketin muodossa. Pakettiin kuuluu paremmat työllistymismahdollisuudet nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen kautta, mahdollisuuksien parantaminen koulutuksen avulla sekä paremmat mahdollisuudet solidaarisuuteen, oppimista koskevaan liikkuvuuteen ja osallistumiseen.

Paketin yhteydessä on sitouduttu näyttöön perustuvaan poliittiseen päätöksentekoon. Siinä Eurofoundin keskeisenä tehtävänä on tarjota tietoa, jolla tuetaan yhteiskunnallisten ja työhön liittyvien toimintalinjojen kehitystä. Eurofoundin ohjelma-asiakirjassa 2017–2020 nuoria koskevia kysymyksiä käsitellään osana useita strategisia aihealueita. Näitä ovat erityisesti toimivat ja osallistavat työmarkkinat, elämänlaatu ja yhteiskunnan laatu sekä julkisten palvelujen saatavuus.

Eurofoundin toiminta

Tähän mennessä Eurofound on tehnyt paljon työtä nuorten työllistymiseen, elämänlaatuun ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen liittyvissä asioissa.

Keskeiset teemat: kriisi ja työpaikat

Kriisi on koetellut erityisesti nuoria. EU:n työttömyys nousi ennätystasolle (10,9 %) vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta alle 25-vuotiaiden osalta työttömyystaso oli paljon korkeampi (23,5 %). Kreikassa ja Espanjassa yli puolet nuorista oli vailla työtä ja työttömyysluvut olivat erittäin korkeat myös Portugalissa (38,2 %) ja Italiassa (37,8 %).

Kun nuorisotyöttömyys on näin kriittisellä tasolla, avainkysymyksiä ovat ”missä työpaikat ovat?” ja ”millä muilla tavoin nuoria voidaan auttaa?”. Eurofoundin viimeaikainen työ tarjoaa nuorisopolitiikan kehittämistä varten runsaasti tietoa tarkastelemalla seuraavia aiheita:

  • nuorten start-up-tuki
  • Euroopan nuorten yrittäjyys
  • nuorten siirtymisten kartoittaminen Euroopassa
  • nuorten työllisyys sekä sen parantamista koskevat poliittiset suuntaviivat
  • nuorten työntekijöiden auttaminen kriisin aikana sekä työmarkkinaosapuolten ja viranomaisten antama tuki
  • kokemukset nuorisotakuusta Suomessa ja Ruotsissa.

Keskeiset teemat: Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat ja syrjäytyneet

Vaikka nuorisotyöttömyys on vakavalla tasolla, se on vain osa ongelmaa. Erityisenä haasteena on taantuman kohtuuton vaikutus alle 30-vuotiaisiin nuoriin, jopa korkeasta koulutustasosta huolimatta: noin 12,5 miljoonaa 15–29-vuotiaista on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella (NEET). Eurofound pyrkii ymmärtämään, miten nuorten jääminen työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolelle vaikuttaa talouteen ja yhteiskuntaan. Katso työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia (NEET) koskeva Eurofoundin toiminta.

Kriisin lisäksi työllistyminen on erityisen haastavaa joillekin nuorille myös muista syistä: esimerkiksi vammaiset ja terveysongelmista kärsivät jäävät työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle 40 prosenttia todennäköisemmin kuin muut. Aktiivisen osallisuuden politiikka on katsottu parhaaksi keinoksi käsitellä näitä ongelmia. Eurofound on analysoinut vammaisten ja terveysongelmista kärsivien nuorien aktiivista osallisuutta edistävää politiikkaa EU:n 11 jäsenvaltion osalta.

Nuorisoulottuvuus Eurofoundin tutkimuksissa

Nuorisoulottuvuus otetaan huomioon monilla Eurofoundin tutkimusaloilla. Kolmannessa Euroopan elämänlaatututkimuksessa (EQLS) 2012 ikäryhmien välillä havaittiin merkittäviä eroja elämänlaadussa, sosiaalisessa osallisuudessa ja yhteiskunnan laadussa. Yksityiskohtaiset tiedot voi katsoa Euroopan elämänlaatututkimuksen kartoitustyökalun ikäryhmäsuodatinta käyttämällä. Euroopan elämänlaatututkimuksen tietoja on käytetty myös Euroopan nuorten yhteiskunnallista tilannetta koskevan tiedotteen (2014) laatimiseen (esitetty jäljempänä).

Viidennessä Euroopan työolotutkimuksessa (EWCS) 2010 havaittiin, että jotkin seikat nuorten (alle 25-vuotiaiden) työntekijöiden työoloissa ovat huomattavan erilaiset kuin vanhemmilla työntekijöillä. Uudemmasta, kuudennesta Euroopan työolotutkimuksesta (EWCS) 2015 saadut tiedot osoittavat, että nuorten ja vanhempien työntekijöiden taitojen erot tasoittuvat vähitellen. Katso lisätietoja Euroopan työolotutkimuksen kartoitustyökalulla.

Euroopan nuorten yhteiskunnallinen tilanne

1. huhtikuuta 2014 – Tässä tiedotteessa on hyödynnetty Eurofoundin Euroopan elämänlaatututkimuksen (EQLS) ja muiden tutkimushankkeiden havaintoja suuntaviivojen laatimiseen. Siinä tarkastellaan Euroopan nuorten elämänlaatua ja keskitytään muun muassa asumisjärjestelyihin, sosiaaliseen syrjäytymiseen, suhteisiin ja tuen lähteisiin sekä osallistumiseen yhteiskuntaan ja sosiaaliseen/kulttuuriseen toimintaan.
Eurofoundin havainnot – Euroopan nuorten yhteiskunnallinen tilanne

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (145)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Report on the situation of young people

Artikkeli 27 maaliskuu 2001

Building a bridge between school and work

Artikkeli 27 syyskuu 2000

The back to work Budget

Artikkeli 27 huhtikuu 1998

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.