Lárionad eolais

Tugann an Lárionad Eolais rochtain do bhaill foirne, do thaighdeoirí agus do chuairteoirí ar foinsí eolais eachtracha de chuid Eurofound. Úsáideann an lárionad seirbhísí speisialaithe leabharlainne chun rochtain a dheimhniú ar fhoinsí lena n-áirítear bunachair shonraí beathaisnéiseacha, nuachtáin agus bileoga nuachta AE, irisleabhair leictreonacha agus ábhar tagartha. Is féidir le baill foirne Eurofound agus cuairteoirí araon rochtain a fháil ar sheirbhísí inlín Eurofound

Tá obair Eurofound san airéine phoiblí cheana féin agus í ar fáil do gach duine a bhfuil suim acu inti agus ar mhaith leo saoráidí nó seirbhísí idirlín an lárionaid eolais a úsáid (le coinne) Ba chóir do chuairteoirí ar an lárionad Eolais teagmháil a dhénamh le Jan Vandamme.