Dálaí Oibre san Aontas Eorpach: Slándáil fostaíochta agus infhostaitheacht - Achoimre Feidhmiúcháin

Ag eascairt as an suirbhé sa bhliain 2005, rinne FEDMOF anailís dhomhain sa bhreis ar thorthaí na bpríomhthátal ar phríomhthéamaí iad a bhain le dálaí oibre san AE. Bhí slándáil fostaíochta agus infhostaitheacht (leassolúbthacht) ar cheann de na téamaí a pléadh, chomh maith leis na himpleachtaí a bhaineann leo don sochaí agus don mhargadh oibre san iomlán. Úsáideadh ceithre tháscaire sa taighde chun leas-solúbthacht a mheas: neamhshlándáil poist oibiachtúil, neamhshlándáil poist subiachtúil, infhostaitheacht agus neamhchosaint. Tugann an bhileog seo achoimre ar na dúshláin is mó atá ann maidir le leas-solúbthacht chomh maith le mionamharc ar phríomhthorthaí an taighde.Íoslódáil PDF: GA (pdf 60.89 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis