Dálaí oibre san Aontas Eorpach: Eagrúchán oibre - Achoimre fheidhmeach

I ndiaidh an tsuirbhé sa bhliain 2005, chomhlíon Eurofound a thuilleadh anailíse cuimsithí ar a chuid torthaí maidir le príomhthéamaí bainteach le dálaí oibre san AE. Ba í éagsúlacht na gcineálacha eagrúcháin oibre ar fud na hEorpa ceann de na téamaí a taiscéaladh agus is ábhar na tuarascála seo í. Chuige sin, táthar tar éis anailís a dhéanamh ar thorthaí an SDOE chun na difríochtaí sna príomhchineálacha eagrúchán oibre tríd síos thíortha an AE a mhapáil, scrúdaíodh tréithe struchtúrtha, déimeagrafacha agus trastíortha a rachaidh i dtreo na cineálacha éagsúla a shainmhíniú agus scrúdaíodh an ngaol idir eagrúchán oibre agus na gnéithe éagsúla de cháilíocht oibre agus fostaíochta. Áiríonn an staidéar seo anailís ar na naisc idir eagrúchán oibre agus cleachtais bhainistíochta acmhainní daonna (HRM), mar aon le scrúdú ar eagrúchán oibre i bhforais bheaga agus in earnálacha ‘neamh-mhargaidh’ – cosúil le riarachán poiblí agus slándáil shóisialta, forais obair shóisialta, oideachais agus shláinte.Íoslódáil PDF: GA (pdf 59.22 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis