Dálaí oibre fórsa saothair atá ag dul in aois - Achoimre Feidhmiúcháin

Tar éis suirbhé na bliana 2005, rinne Eurofound a thuilleadh grinnanailíse ar a thorthaí maidir le heochairthéamaí a bhaineann le dálaí oibre san AE. Ceann de na téamaí a pléadh ná aosú an fhórsa saothair agus na tionchair fhorleathana a bheidh ag an aosú seo ar an sochaí agus ar an margadh an tsaothair i gcoitinne. Dhírigh an staidéar aird ar cheithre ghné atá ríthábhachtach maidir le struchtúr aoise fórsa saothair na hEorpa a mhúnlú: forbairt gairme agus slándáil fostaíochta a áirithiú; sláinte agus leas na n-oibrithe a chaomhnú agus a chothú; scileanna agus inniúlachtaí a fhorbairt; agus saol na hoibre agus an saol lasmuigh a chothromú. Achoimríonn an bhileog seo na príomhdheacrachtaí a eascraíonn as aosú an fhórsa saothair agus taispeánann sí príomhthorthaí an taighde.Íoslódáil PDF: GA (pdf 54.88 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis