Cóineasú agus dibhéirsiú de dhálaí oibre san Eoraip: 1990–2005 - Achoimre feidhmiúcháin

Chuaigh An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound) i mbun an cheathrú babhta dá Shuirbhé ar Dhálaí Oibre Eorpacha (EWCS), a gcuireadh tús leis i 1990, in 2005. Le linn na tréimhse 15 bliana, rinneadh athruithe suntasacha ar an Aontas Eorpach ag leibhéil éagsúla. Go príomhúil, leis na tuarascáil seo, dírítear ar iniúchadh a dhéanamh ar dhá cheist taighde. Ar an gcéad dul síos, déantar iarracht gluaiseachtaí coibhneasta cóineasaithe nó dibhéirsithe le himeacht aimsire a bhaineann le cáilíocht an tsaoil oibre a fheiceáil thar bhabhtaí éagsúla an EWCS. Ar an dara dul síos, fiosraítear an bhfuil gluaiseachtaí comhchosúla le feiceáil idir tíortha Eorpacha i rith na tréimhse.Íoslódáil PDF: GA (pdf 53.12 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis