Dálaí oibre san Aontas Eorpach: Am oibre agus déine na hoibre - Achoimre feidhmiúcháin

Tugann an ceathrú European Working Conditions Survey [Suirbhé ar Dhálaí Oibre na hEorpa] (EWCS), a rinne an Foras Eorpach chun Dálaí Oibre agus Maireachtála Eorpacha a Fheabhsú (Eurofound) le linn 2005, aghaidh ar cheisteanna um beartas fostaíochta atá ard ar chlár oibre an Aontais Eorpaigh. Bhí am oibre agus déine na hoibre chomh maith leis na himpleachtaí atá ann don tsochaí agus don mhargadh saothair san iomlán ar cheann de na téamaí a scrúdaíodh. Scrúdaigh an taighde cad atá i gceist le déine na hoibre agus conas sin a mheas. Léiríonn na tátail go bhfuil nasc láidir ann idir déine na hoibre agus dálaí ísle oibre, idir dhálaí fisiceacha agus dhálaí síceolaíocha faoi seach.Íoslódáil PDF: GA (pdf 52.17 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis