Athruithe sa struchtúr poist san Eoraip i rith an Chúlaithe Mhóir - Achoimre feidhmiúcháin

Tá cur síos sa tuarascáil seo ar an tionchar a bhí ag an gcúlú ar fhostaíocht san AE27, ag tarraingt airde ar na hathruithe a tharla sna leibhéil fostaíochta idir an dara ráithe de 2010 agus an dara ráithe de 2008, agus tugtar léargas freisin ar dháileadh na n-athruithe seo sa speictream tuarastail trí chéile. Aimsíodh gur leanadh le méadú ar phoist a bhfuil pá ard luaite leo, go háirithe i gcomhthéacs seirbhísí dlútheolais agus seirbhísí gnó. San am céanna, bhí caillteanas sna poist sin a bhfuil pá measartha luaite leo le tabhairt faoi deara san earnáil tógála agus déantúsaíochta, rud a bhí mar bhonn le laghdú ar fhostaíocht i lár an speictrim tuarastail. Chaill níos mó fear ná ban post, agus ba iad na hoibrithe níos sine a bhain an méid is mó tairbhe as cruthú poist. Ainneoin méadú a bheith le tabhairt faoi deara ar obair pháirtaimseartha sa speictream tuarastail trí chéile, bhain formhór an mhéadaithe ar fhostaíocht ó 2009 i leith le poist shealadacha (ar phá íseal).Íoslódáil PDF: GA (pdf 56.97 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis