Nuálaíocht agus eagrú na hoibre - Achoimre fheidhmeach

Tá an fhéidearthacht ag nuálaíochtaí in eagrú na hoibre próisis táirgeachta i gcuideachtaí a bharrfheabhsú agus feabhas a chur ar eispéireas oibre trí chéile na bhfostaithe. Déantar iniúchadh sa tuarascáil seo ar na naisc idir nuálaíochtaí in eagrú na hoibre - cleachtais oibre ardfheidhmíochta (HPWPanna) – agus na tairbhí d’fhostaithe agus d’eagraíochtaí araon. Tá sé bunaithe ar anailís a rinneadh ar chás-staidéir a cuireadh i gcrích i 13 Bhallstát an Aontais Eorpaigh, ina raibh torthaí dearfacha mar thoradh ar nuálaíochtaí sa láthair oibre. Maidir le HPWPanna bunaithe ar chleachtais mar bhainistíocht bharainneach, obair bhuíne, cleachtais sholúbtha oibre, athdhearadh na láithreach oibre agus rannpháirtíocht fhostaithe is amhlaidh a méadaíodh táirgiúlacht na cuideachta, feabhsaíodh cáilíocht na seirbhíse agus laghdaíodh na costais oibriúcháin.Íoslódáil PDF: GA (pdf 49.74 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis