Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Published
21 Meán Fómhair 2008
pdf
Formats
Executive summary in 26 languages
Download

Achoimre

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The Read more

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

Read less

Formats

 • Report

  Reference no.: 
  ef07108
  Catalogue no.: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

  Formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef0854
  Catalogue info

  Dálaí Oibre san Aontas Eorpach: Peirspictíocht na hinscne - Achoimre Feidhmiúcháin

  Author(s): 
  Eurofound
  I ndiaidh an tsuirbhé sa bhliain 2005, rinne FEDMOF anailís dhomhain ar thorthaí na bpríomhthátal a bhain le dálaí oibre san AE. Bhí na cosúlachtaí agus difríochtaí idir timpeallachtaí oibre na bhfear agus mban ar ceann de na téamaí a iniúchadh. Scrúdaigh an taighde iliomad sainghné de cháilíocht poist – uaireanta oibre, an chothromaíocht idir an obair agus an saol príobháideach agus torthaí sláinte a bhaineann leis an bpost– chun eispéireas na bhfear agus na mban a thomhais i dtimpeallacht oibre a bhíonn ag síorathrú. Rinneadh anailís ar an gcaoi ina roinntear obair de réir inscne ó pheirspictíochtaí an saoil san láthair oibre agus sa bhaile, agus tugadh léargas ar dhálaí oibre na bhfear agus na mban i 27 Ballstát an AE. Tugann an bhileog seo achoimre ar na dúshláin is mó atá ann maidir le diminsean na hinscne sa láthair oibre chomh maith le mionamharc ar phríomhthorthaí an taighde.


  Available for download in 26 languages

  Download

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis