Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

Report
Published
23 Meán Fómhair 2008
pdf
Formats
Executive summary in 25 languages
Download

Achoimre

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discusRead more

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.
Catalogue no: TJ-30-08-456-EN-C

 

Read less

Formats

 • Report

  Reference no.: 
  ef0836
  Catalogue info

  Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

  In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

  Formats

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef0866
  Catalogue info

  Dálaí Oibre san Aontas Eorpach: Slándáil fostaíochta agus infhostaitheacht - Achoimre Feidhmiúcháin

  Author(s): 
  Eurofound
  Ag eascairt as an suirbhé sa bhliain 2005, rinne FEDMOF anailís dhomhain sa bhreis ar thorthaí na bpríomhthátal ar phríomhthéamaí iad a bhain le dálaí oibre san AE. Bhí slándáil fostaíochta agus infhostaitheacht (leassolúbthacht) ar cheann de na téamaí a pléadh, chomh maith leis na himpleachtaí a bhaineann leo don sochaí agus don mhargadh oibre san iomlán. Úsáideadh ceithre tháscaire sa taighde chun leas-solúbthacht a mheas: neamhshlándáil poist oibiachtúil, neamhshlándáil poist subiachtúil, infhostaitheacht agus neamhchosaint. Tugann an bhileog seo achoimre ar na dúshláin is mó atá ann maidir le leas-solúbthacht chomh maith le mionamharc ar phríomhthorthaí an taighde.


  Available for download in 25 languages

  Download
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis