Working conditions of an ageing workforce

Report
Published
21 Meán Fómhair 2008
Formats
 • Download full reportPDF

Abstract

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Dálaí oibre fórsa saothair atá ag dul in aois - Achoimre Feidhmiúcháin

  Authors: 
  Eurofound
  Tar éis suirbhé na bliana 2005, rinne Eurofound a thuilleadh grinnanailíse ar a thorthaí maidir le heochairthéamaí a bhaineann le dálaí oibre san AE. Ceann de na téamaí a pléadh ná aosú an fhórsa saothair agus na tionchair fhorleathana a bheidh ag an aosú seo ar an sochaí agus ar an margadh an tsaothair i gcoitinne. Dhírigh an staidéar aird ar cheithre ghné atá ríthábhachtach maidir le struchtúr aoise fórsa saothair na hEorpa a mhúnlú: forbairt gairme agus slándáil fostaíochta a áirithiú; sláinte agus leas na n-oibrithe a chaomhnú agus a chothú; scileanna agus inniúlachtaí a fhorbairt; agus saol na hoibre agus an saol lasmuigh a chothromú. Achoimríonn an bhileog seo na príomhdheacrachtaí a eascraíonn as aosú an fhórsa saothair agus taispeánann sí príomhthorthaí an taighde.  Íoslódáil PDF: GA (pdf 54.88 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis