Working conditions of an ageing workforce

Report
Published
21 Meán Fómhair 2008
pdf
Formats
Executive summary in 25 languages
Download

Achoimre

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findiRead more

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. 

Read less

Formats

 • Report

  Reference no.: 
  ef0817
  Catalogue no.: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

  Formats

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef0857
  Catalogue info

  Dálaí oibre fórsa saothair atá ag dul in aois - Achoimre Feidhmiúcháin

  Author(s): 
  Eurofound
  Tar éis suirbhé na bliana 2005, rinne Eurofound a thuilleadh grinnanailíse ar a thorthaí maidir le heochairthéamaí a bhaineann le dálaí oibre san AE. Ceann de na téamaí a pléadh ná aosú an fhórsa saothair agus na tionchair fhorleathana a bheidh ag an aosú seo ar an sochaí agus ar an margadh an tsaothair i gcoitinne. Dhírigh an staidéar aird ar cheithre ghné atá ríthábhachtach maidir le struchtúr aoise fórsa saothair na hEorpa a mhúnlú: forbairt gairme agus slándáil fostaíochta a áirithiú; sláinte agus leas na n-oibrithe a chaomhnú agus a chothú; scileanna agus inniúlachtaí a fhorbairt; agus saol na hoibre agus an saol lasmuigh a chothromú. Achoimríonn an bhileog seo na príomhdheacrachtaí a eascraíonn as aosú an fhórsa saothair agus taispeánann sí príomhthorthaí an taighde.


  Available for download in 25 languages

  Download

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis