Working conditions in the European Union: Work organisation

Report
Published
24 Feabhra 2009
pdf
Formats
Executive summary in 25 languages
Download

Achoimre

The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their preRead more

The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their prevalence in terms of sector, occupation, company size and from a cross country perspective. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

Read less

Formats

 • Report

  Reference no.: 
  ef0862
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: Work organisation

  The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their prevalence in terms of sector, occupation, company size and from a cross country perspective. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

  Formats

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef0868
  Catalogue info

  Dálaí oibre san Aontas Eorpach: Eagrúchán oibre - Achoimre fheidhmeach

  Author(s): 
  Eurofound
  I ndiaidh an tsuirbhé sa bhliain 2005, chomhlíon Eurofound a thuilleadh anailíse cuimsithí ar a chuid torthaí maidir le príomhthéamaí bainteach le dálaí oibre san AE. Ba í éagsúlacht na gcineálacha eagrúcháin oibre ar fud na hEorpa ceann de na téamaí a taiscéaladh agus is ábhar na tuarascála seo í. Chuige sin, táthar tar éis anailís a dhéanamh ar thorthaí an SDOE chun na difríochtaí sna príomhchineálacha eagrúchán oibre tríd síos thíortha an AE a mhapáil, scrúdaíodh tréithe struchtúrtha, déimeagrafacha agus trastíortha a rachaidh i dtreo na cineálacha éagsúla a shainmhíniú agus scrúdaíodh an ngaol idir eagrúchán oibre agus na gnéithe éagsúla de cháilíocht oibre agus fostaíochta. Áiríonn an staidéar seo anailís ar na naisc idir eagrúchán oibre agus cleachtais bhainistíochta acmhainní daonna (HRM), mar aon le scrúdú ar eagrúchán oibre i bhforais bheaga agus in earnálacha ‘neamh-mhargaidh’ – cosúil le riarachán poiblí agus slándáil shóisialta, forais obair shóisialta, oideachais agus shláinte.


  Available for download in 25 languages

  Download
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis