Employee representation at establishment level in Europe

Report
Published
20 Samhain 2011
Formats
 • Download full reportPDF

Achoimre

Across Europe, diverse forms of employee representation structures have developed, providing workers with differing opportunities to voice their interests and to be consulted by their employers directly, at their workplaces, on matters such as economic and human resources developments, working conditions and health and safety measures. This report focuses on the workplace dimension of institutionalised representation of employees. At this level, representation involves only workers of a single undertaking or establishment, and the counterpart on the employers’ side is one single employer rather than an employers’ organisation or group of employers at higher levels of the industrial relations system, such as the sectoral level. The report is based on two sources of information: The findings of the 2009 European Company Survey (ECS); and country fact sheets produced by the national correspondents of the European Industrial Relations Observatory (EIRO). 

 • Report

  Number of Pages: 
  66
  Reference No: 
  ef1143
  Catalogue info

  Employee representation at establishment level in Europe

  Across Europe, diverse forms of employee representation structures have developed, providing workers with differing opportunities to voice their interests and to be consulted by their employers directly, at their workplaces, on matters such as economic and human resources developments, working conditions and health and safety measures. This report focuses on the workplace dimension of institutionalised representation of employees. At this level, representation involves only workers of a single undertaking or establishment, and the counterpart on the employers’ side is one single employer rather than an employers’ organisation or group of employers at higher levels of the industrial relations system, such as the sectoral level. The report is based on two sources of information: The findings of the 2009 European Company Survey (ECS); and country fact sheets produced by the national correspondents of the European Industrial Relations Observatory (EIRO).

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11431
  Catalogue info

  Suirbhé Cuideachta na hEorpa 2009: Ionadaíocht fostaithe ar leibhéal bunaíochta san Eoraip - Achoimre fheidhmeach

  Authors: 
  Eurofound
  I gcuideachtaí ar fud na hEorpa tá roinnt cainéal éagsúil d’ionadaíocht fostaithe le fáil: ina measc sin tá comhairlí oibreacha, ceardchumainn, coistí speisialta, ionadaithe sláinte agus sábháilteachta agus toscairí na n-oibrithe. Déanann an tuarascáil seo iniúchadh ar na príomhstruchtúir ionadaíochta fostaithe ar leibhéal an ionaid oibre i 27 Ballstát an AE agus sa trí thír is iarrthóirí (Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine, an Chróit agus an Tuirc). Tá sí bunaithe ar dhá fhoinse faisnéise: Torthaí Shuirbhé Cuideachta na hEorpa (ECS) 2009; agus bileoga eolais tíre arna dtáirgeadh ag comhfhreagraithe náisiúnta de chuid Réadlann Caidrimh Thionsclaíoch na hEorpa (EIRO).  Íoslódáil PDF: GA (pdf 50.27 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis