Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

Report
Published
16 Eanáir 2012
pdf
Formats
Executive summary in 26 languages
Download

Achoimre

This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services aRead more
This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses. 
Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  88
  Reference no.: 
  ef1141
  Catalogue info

  Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

  This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses.

  Formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef11411
  Catalogue info

  Athruithe sa struchtúr poist san Eoraip i rith an Chúlaithe Mhóir - Achoimre feidhmiúcháin

  Author(s): 
  Eurofound
  Tá cur síos sa tuarascáil seo ar an tionchar a bhí ag an gcúlú ar fhostaíocht san AE27, ag tarraingt airde ar na hathruithe a tharla sna leibhéil fostaíochta idir an dara ráithe de 2010 agus an dara ráithe de 2008, agus tugtar léargas freisin ar dháileadh na n-athruithe seo sa speictream tuarastail trí chéile. Aimsíodh gur leanadh le méadú ar phoist a bhfuil pá ard luaite leo, go háirithe i gcomhthéacs seirbhísí dlútheolais agus seirbhísí gnó. San am céanna, bhí caillteanas sna poist sin a bhfuil pá measartha luaite leo le tabhairt faoi deara san earnáil tógála agus déantúsaíochta, rud a bhí mar bhonn le laghdú ar fhostaíocht i lár an speictrim tuarastail. Chaill níos mó fear ná ban post, agus ba iad na hoibrithe níos sine a bhain an méid is mó tairbhe as cruthú poist. Ainneoin méadú a bheith le tabhairt faoi deara ar obair pháirtaimseartha sa speictream tuarastail trí chéile, bhain formhór an mhéadaithe ar fhostaíocht ó 2009 i leith le poist shealadacha (ar phá íseal).


  Available for download in 26 languages

  Download
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis