Working poor in Europe

Report
Published
2 Feabhra 2011
pdf
Formats
Executive summary in 26 languages
Download

Achoimre

Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social grRead more

Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social groups. In most countries, the issue of working poor is not a policy priority of either the government or the social partners, although it can be included in general policies to combat poverty and social exclusion. Although there is little evidence to prove it to date, the working poor are likely to have been particularly affected by the current economic recession.

Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  41
  Reference no.: 
  ef1025
  Catalogue info

  Working poor in Europe

  Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social groups. In most countries, the issue of working poor is not a policy priority of either the government or the social partners, although it can be included in general policies to combat poverty and social exclusion. Although there is little evidence to prove it to date, the working poor are likely to have been particularly affected by the current economic recession.

  Formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef10251
  Catalogue info

  Na bochtáin oibre san Eoraip - Achoimre feidhmiúcháin

  Author(s): 
  Eurofound
  Aithnítear go ginearálta go laghdaítear baol na bochtaineachta go mór má táthar fostaithe. Mar sin féin, thit 8% den daonra fostaithe san Aontas Eorpach isteach i gcatagóir bochtáin oibre’ sa bhliain 2007, rud a chiallaíonn go bhfuil ioncam níos lú ná 60% den airmheán náisiúnta acu. Éagsúlaíonn an comhréir go suntasach ar fud tíortha agus grúpaí sóisialta. I bhformhór tíortha, ní bhaineann ceist na mbochtán oibre le tosaíocht bheartais an rialtais ná na gcomhpháirtithe sóisialta, cé go n-áirítear i mbeartais ghinearálta in aghaidh na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta í.


  Available for download in 26 languages

  Download
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis