Work organisation and innovation

Report
Published
25 Meitheamh 2013
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Abstract

Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes. 
A report on Work organisation and innovation in Ireland, based on 3 additional company cases, was published in 2013.

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  ef1272
  Catalogue info

  Work organisation and innovation

  Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12721
  Catalogue info

  Nuálaíocht agus eagrú na hoibre - Achoimre fheidhmeach

  Authors: 
  Eurofound
  Tá an fhéidearthacht ag nuálaíochtaí in eagrú na hoibre próisis táirgeachta i gcuideachtaí a bharrfheabhsú agus feabhas a chur ar eispéireas oibre trí chéile na bhfostaithe. Déantar iniúchadh sa tuarascáil seo ar na naisc idir nuálaíochtaí in eagrú na hoibre - cleachtais oibre ardfheidhmíochta (HPWPanna) – agus na tairbhí d’fhostaithe agus d’eagraíochtaí araon. Tá sé bunaithe ar anailís a rinneadh ar chás-staidéir a cuireadh i gcrích i 13 Bhallstát an Aontais Eorpaigh, ina raibh torthaí dearfacha mar thoradh ar nuálaíochtaí sa láthair oibre. Maidir le HPWPanna bunaithe ar chleachtais mar bhainistíocht bharainneach, obair bhuíne, cleachtais sholúbtha oibre, athdhearadh na láithreach oibre agus rannpháirtíocht fhostaithe is amhlaidh a méadaíodh táirgiúlacht na cuideachta, feabhsaíodh cáilíocht na seirbhíse agus laghdaíodh na costais oibriúcháin.  Íoslódáil PDF: GA (pdf 49.74 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis