Treochtaí i gcáilíocht na beatha san AE: 2003–2009 - Achoimre

Résumé
Published
16 Feabhra 2012
Authors: 
Eurofound

Achoimre

Baineann tábhacht nach beag le monatóireacht a dhéanamh ar athruithe i gcáilíocht beatha phobal na hEorpa agus beartais a fhorbairt d’fhonn cur lena bhfolláine san AE trí chéile. De réir a chéile, táthar ag glacadh leis, in ainneoin a thuiscint go mbaineann tábhacht le táscairí geilleagracha dála olltáirgeacht intíre (OTI) chun leibhéal folláine i dtír ar bith a mheas, nach leor na táscairí sin astu féin. Le himeacht ama, glactar leis gur cheart beartas poiblí a mheas bunaithe ar an tionchar atá aige ar leas saoránach a chur chun cinn, ag cur dálaí sóisialta agus comhshaoil, mar aon le dálaí geilleagracha san áireamh.Íoslódáil PDF: GA (pdf 566.45 Kb)
 • Full report

  Reference No: 
  ef1047
  Catalogue info

  Treochtaí i gcáilíocht na beatha san AE: 2003–2009 - Achoimre

  Authors: 
  Eurofound

  Baineann tábhacht nach beag le monatóireacht a dhéanamh ar athruithe i gcáilíocht beatha phobal na hEorpa agus beartais a fhorbairt d’fhonn cur lena bhfolláine san AE trí chéile. De réir a chéile, táthar ag glacadh leis, in ainneoin a thuiscint go mbaineann tábhacht le táscairí geilleagracha dála olltáirgeacht intíre (OTI) chun leibhéal folláine i dtír ar bith a mheas, nach leor na táscairí sin astu féin. Le himeacht ama, glactar leis gur cheart beartas poiblí a mheas bunaithe ar an tionchar atá aige ar leas saoránach a chur chun cinn, ag cur dálaí sóisialta agus comhshaoil, mar aon le dálaí geilleagracha san áireamh.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis