Athruithe thar am: Na chéad torthaí ón gcúigiú Suirbhé ar Dhálaí Oibre san Eoraip - achoimre

Trí scrúdú a dhéanamh ar an athrú atá tagtha ar dhálaí oibre (nó ar an tslí ar fhan siad mórán mar a chéile) féadfar léargas a fháil ar an dul chun cinn atá á dhéanamh chun na cuspóirí beartais seo a chur i gcrích. Féadfaidh sé léargas a thabhairt freisin ar an tionchar atá ag príomhthionscnóirí athraithe cosúil le domhandú, forbairt theicneolaíoch, foirmeacha níos solúbtha d’eagrú oibre, aosú daonra na hEorpa, agus an méadú ar an líon teaghlach a bhfuil beirt shaothraithe iontu, ar an tslí a bhfuil daoine ag obair agus an tslí a bhfuil daoine á bhfostú. Tugann na chéad torthaí seo ón gcúigiú Suirbhé ar Dhálaí Oibre na hEorpa (EWCS) a rinne Eurofound léargas dúinn ar chuid de na ríomhathruithe atá le tabhairt faoi deara ar dhálaí oibre in imeacht na mblianta.Íoslódáil PDF: GA (pdf 250.7 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis