An Suirbhé Eorpach ar Chuideachtaí 2009 (ECS) - Cleachtais acmhainní daonna

Cleachtais acmhainní daonna

  • Is gnách anois do níos mó ná leath (54%) na mbunaíochtaí uile atá clúdaithe ag an ECS 2009 fostaithe le conradh fostaíochta ar théarma seasta a bheith acu
  • D'fhostaigh beagán níos mó ná an cúigiú cuid de bhunaíochtaí oibrithe gníomhaireachta sealadacha sa 12 mí roimh agallamh an tsuirbhé.
  • San AE, tugann beagán níos mó ná ceithre bhunaíocht as gach cúigiú ceann le fios gur tréith thábhachtach í obair bhuíne d'eagrúchán oibre
  • Seiceálann trí bhunaíocht as gach ceathrú ceann an gá atá le breis oiliúna ar bhonn córasach. Ní chiallaíonn sé seo go gcuirtear oiliúint ar fáil, áfach

Tabhair faoi deara: Is i mBéarla amháin atá an físeán.