An Suirbhé Eorpach ar Chuideachtaí 2009 (ECS) - Pá athraitheach

Pá athraitheach agus rannpháirtíocht airgeadais 

  • Ar fud an AE, úsáideann an tríú cuid de bhunaíochtaí le 10 bhfostaí nó níos mó gnéithe de phá a bhraitheann ar fheidhmíocht an aonair. Tá beagán níos mó ná leath (53%) na bhfostaithe uile i gceist. Tacaíonn níos mó ná leath d'ionadaithe na bhfostaithe (54%) go leathan leis na scéimeanna seo, le difríochtaí móra idir thíortha
  • De réir sonraí an ECS, tá 14% de na bunaíochtaí príobháideacha uile le 10 bhfostaí nó níos mó laistigh den AE i mbun cineál éigin scéime roinnte brabúis. Tuairiscítear an mhinicíocht is airde sa Fhrainc, áit a bhfuil níos mó ná an tríú cuid (35%) de na cuideachtaí príobháideacha uile ag feidhmiú scéime roinnte brabúis

Tabhair faoi deara: Is i mBéarla amháin atá an físeán