An Suirbhé Eorpach ar Chuideachtaí 2009 (ECS)

Solúbthacht ama oibre 

  • Tairgeann níos mó ná leath (56%) de na cuideachtaí san Eoraip socruithe fleisc-amade chineál éigin
  • Tairgeann thart ar dhá thrian de na bunaíochtaí a ndearnadh suirbhé orthu fostaíocht ar bhonnpáirtaimseartha dá bhfostaithe
  • Le linn an 12 mí roimh an suirbhé, déileáladh le hualaí oibre trí ragobair a thairiscint ar fhostaithe i níos mó ná dhá thrian (68%) de na bunaíochtaí. Scaiptear ragobair go réasúnta cothrom thar na hearnálacha éagsúla de gníomhaíocht gheilleagrach
  • Tá obair i rith uaireanta neamhchaighdeánacha ag leibhéal seasmhach agus ní bhaineann an oiread céanna bunaíochtaí úsáide as i gcomparáid le cineálacha eile solúbthachta ama oibre. I thart ar 44% de na bunaíochtaí san AE, tá fostaithe ann a mbíonn orthu oibriú ag uaireanta neamhghnácha go rialta, ar an Satharn (40%) den chuid is mó.

Tabhair faoi deara: Is i mBéarla amháin atá an físeán