ECS 2013 - Ceistneoir

Tá ceistneoir ardchaighdeáin ina gné ríthábhachtach le suirbhé rathúil a bhaint amach. Déanann Eurofound infheistíocht mhór lena cheistneoirí a fhorbairt. Rinneadh ullmhú mionsonraithe inmheánach ar cheistneoir an 3ú Suirbhé Eorpach ar Chuideachtaí.

Bhí sé bunaithe ar dhá dhoiciméad eolais, rudaí a d'ullmhaigh an creat coincheapúil don cheistneoir. Déileálann an chéad pháipéar le heagrú oibre agus rannpháirtíocht na bhfostaithe, agus déanann an dara ceann comhphlé sóisialta mar thiománaí de rannpháirtíocht díreach a phlé.

Ina theannta sin, rinneadh an ceistneoir a fhorbairt i ndlúth-chomhoibriú le grúpa forbartha ceistneoirí a bhí comhdhéanta de shaineolaithe ó thíortha éagsúla an Aontais Eorpaigh ar an ábhar a bhaineann le suirbhéanna ina dtíortha féin, nó le tionscadal taighde ar fud na hEorpa, m.sh. MEADOW, mar aon le hionadaithe ó eagraíochtaí idirnáisiúnta agus bord rialúcháin trípháirteach Eurofound.

Mar chuid den phróiseas bhí réamhaistriúchán ó Bhéarla go Gearmáinis agus go Fraincis le cuidiú leis an gceistneoir foinse a thabhairt chun críche agus le réamhscrúdú a dhéanamh i dtrí thír.

Gné ríthábhachtach eile le rath de shuirbhé uile-Eorpach a chinntiú ná cáilíocht agus agus inchomparáideacht ne leaganacha teanga atá in úsáid i ngach tír. Léiríonn an modh oibre fairsing aistriúcháin a chuireann Eurofound agus a chonraitheoir i bhfeidhm an tábhacht a bhaineann le haistriúcháin ardchaighdeáin.

Is féidir na ceistneoirí foinse Béarla don agallamh Bainistíochta agus don agallamh Ionadaí Fostaithe a íoslódáil.