Suirbhé Eorpach ar Cháilíocht na Beatha 2007

Tugann an dara suirbhé Eorpach de chuid Eurofound ar cháilíocht na beatha (EQLS), a rinneadh in 2007, léiriú forleathan ar na réaltachtaí éagsúla sóisialta sna 27 Ballstát, chomh maith le san Iorua agus sna tíortha is iarrthóirí, is iad sin, an Tuirc, an Mhacadóin agus an Chróit.

Cuireadh mórán de na ceisteanna céanna is a cuireadh sa chéad EQLS in 2003, ar shaincheisteanna amhail fostaíocht, ioncam, oideachas, tithíocht, teaghlach, sláinte, cothromaíocht oibre-saoil, sásamh saoil agus cáilíocht mheabhairbhraite na sochaí. Le dhá shraith sonraí ina seilbh acu beidh an fhoireann taighde in ann an chaoi a bhfuil saoil daoine tar éis athrú sna blianta idir an dá linn a mheas.

Cuir sonraí ón EQLS agus ó fhoinsí comhlántacha eile le bunachar sonaí leictreonach Eurofound maidir le táscairí staitistiúla um cháilíocht na beatha (EurLIFE).