EQLS 2007: anailís thánaisteach

In 2008, rinne Eurofound anailísí tánaisteacha a choimisiúnú ar shonraí an EQLS maidir leis na príomhcheisteanna beartais. Tá tuarascálacha um anailís thánaisteach le fáil ar na téamaí seo a leanas:

Tá na tuarascálacha go léir i mBéarla amháin.

Foilseofar an tuarascáil deiridh um anailís thánaisteach, Quality of life in ethnic neighbourhoods in Europe [Cáilíocht na beatha i gcomharsanachtaí eitneacha san Eoraip], in 2011.