EQLS 2012 - Modheolaíocht

Mar iarracht le sonraí inchomparáide agus iontaofa ar cháilíocht na beatha ar fud na hEorpa a sholáthar, d'fhorbair Eurofound cur chuige modheolaíoch aontaithe agus córas dearbhaithe cáilíochta. Thar na blianta, cuireadh feabhas ar an modheolaíocht, comhtháthaíodh buarthaí nua agus leathnaíodh an raon geografach le méaduithe an Aontais Eorpaigh.

Tréimhse na hoibre allamuigh: Meán Fómhair 2011-Feabhra 2012 (Ballstáit an AE); Bealtaine-Lúnasa 2012 (tíortha neamh-AE).

Conraitheoir: GfK Significant (An Bheilg).

Clúdach: 27 Ballstát an AE agus 7 dtír neamh-AE (an Chróit, an Íoslainn, an Chosaiv, Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, Montainéagró, an tSeirbia, an Tuirc)

Daonra sprice: Is é an daonra sprice gach conaitheoir na dtíortha thuasluaite, d'aois 18 nó níos sine.

Sampla: Is é an bunsampla sampla ilchéimneach, srathaithe agus randamach. Tá gach tír roinnte ina gcodanna bunaithe ar réigiún agus céim uirbithe, agus i ngach ceann acu siúd tarraingítear go randamach roinnt príomhaonad samplála (PSU). Ina dhiaidh sin, tarraingítear sampla randamach de theaghlaigh i ngach PSU. Sa deireadh, i ngach teaghlach, is é an duine a roghnaítear le haghaidh agallaimh a duine a mbeidh an chéad bhreithlá eile aige/aici.

Méid sampla: Is é raon mhéid an tsampla sprice ó 1 000 sna tíortha níos lú go dtí 3 000 sna tíortha is mó. Ar theacht na hoibre allamuigh chun deiridh, ba é 43 636 líon iomlán na n-agallamh.

Cineál suirbhé: Suirbhé bunaithe ar cheistneoir agus agallaimh a rinneadh duine le duine i dtithe na ndaoine i dteanga(cha) náisiúnta na tíre.

Cineál agallaimh: Duine le duine, sa bhaile, meánfhad 38 nóiméad in AE27 agus 39 nóiméad i dtíortha neamh-AE.

tuarascáil theicniúil (Béarla, .pdf, 1MB) ar an EQLS  ar fáil.