EWCS 2010 - Sampláil

Is léiriú é an sampla a úsáidtear sa Suirbhé ar Dhalaí Oibre san Eoraip orthu siúd d'aois 15 bliain agus os cionn (16 agus os cionn sa Spáinn, sa Ríocht Aontaithe agus san Iorua) atá i bhfostaíocht agus atá ina gcónaí sa tír atá i mbun suirbhéireachta. I ngach tír, baineadh úsáid as dearadh samplála randamach srathaithe, il-chéime.

Sa chéad chéim, rinneadh sampláil ar aonaid samplála príomhúla (PSUanna), á srathú de réir na réigiún geografach (leibhéal NUTS 2 nó faoina bhun) agus an leibhéil uirbithe. Ina dhiaidh sin, rinneadh sampláil ar theaghlaigh i ngach PSU. I dtíortha ina raibh clár nuashonraithe seoltaí nó daonra ar ardchaighdeán ar fáil, úsáideadh é mar fhráma samplála. Mura raibh clár dá leithéid ar fáil cuireadh nós imeachta bealaigh randamach i bhfeidhm. Sa chúigiú EWCS, don chéad uair, rinneadh áireamh na seoltaí tríd an nós imeachta bealaigh randamach seo a scaradh ón gcéim agallaimh. Ar deireadh, cuireadh nós imeachta scagtha i bhfeidhm chun an freagróir incháilithe a roghnú i ngach teaghlach.

B'ionann an sprioclíon agallamh agus 1,000 i ngach tír, seachas an tSlóivéin (1,400), an RA, an Iodáil agus an Pholainn (1,500), an Ghearmáin agus an Tuirc (2,000), an Fhrainc (3,000) agus an Bheilg (4,000). Bhain rialtais na Slóivéine, na Fraince agus na Beilge leas as an achmainn arna thairiscint ag Eurofound íoc as cur leis an méid samplach bunaidh. Déantar achoimre ar líon na n-agallamh a rinneadh i ngach tír sa tábla seo a leanas.

Líon na n-agallamh curtha i gcrích:

An Bheilg

4001

Éire

1003

An Ostair

1003

An Chróit

1100

An Bhulgáir

1014

An Iodáil

1500

An Pholainn

1500

Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine

1100

Poblacht na Seice

1000

An Chipir

1000

An Phortaingéil

1000

An Tuirc

2100

An Danmhairg

1069

An Laitvia

1001

An Rómáin

1017

 

 

An Ghearmáin

2133

An Liotuáin

1004

An tSlóivéin

1404

An Albáin

1000

An Eastóin

1000

Lucsamburg

1000

An tSlóvaic

1002

An Chosaiv

1018

An Ghréig

1037

An Ungáir

1006

An Fhionlainn

1028

Montainéagró

1041

An Spáinn

1008

Málta

1000

An tSualainn

1004

 

 

An Fhrainc

3046

An Ísiltír

1017

RA

1575

An Iorua

1085

Le haghaidh a thuilleadh faisnéise féach ar an Tuarascáil Samplála um Fhorfheidhmiú.