EWCS 2010 - Ualú

Mar aon le i mbabhtaí den EWCS roimhe seo ní mór trí chineál ualaithe a chur i bhfeidhm chun a chinntiú gur féidir na torthaí atá bunaithe ar shonraí an 5ú EWCS a mheas mar léiriúchán ar oibrithe san Eoraip.

  1. Ualaí roghnúcháin dóchúlachta
    Mar gheall ar an mbealach a bhfuil an próiseas samplála deartha, tá seans níos fearr go roghnófar daoine i dteaghlaigh ina bhfuil níos lú oibrithe don sampla ná go roghnófar daoine i dteaghlaigh ina bhfuil níos mó oibrithe. Mar shampla, i dteaghlach ina bhfuil duine amháin fostaithe, is ionann an dóchúlacht go roghnófar an duine sin agus 100%, ach titeann sé sin go 50% do dhaoine i dteaghlach ina bhfuil beirt fostaithe. Cruthaítear ualaí roghnúcháin dóchúlachta nó ualaí dearaidh) chun é seo a cheartú.
  2. Ualaí iarshrathaithe
    Mar gheall ar dhifríochtaí i ndáil le toilteanas agus infhaighteacht a bheith rannpháirteach sa suirbhé déantar ionadaíocht iomarcach ar roinnt grúpaí agus bíonn grúpaí eile faoi ghannionadaíocht i sampla an EWCS. D'fhonn a chinntiú go dtugann na torthaí léiriú cruinn ar dhaonra na n-oibrithe i ngach tír tá gá le hualú iarshrathaithe. Déantar na hualaí a ríomh trí chomparáid a dhéanamh idir an EWCS agus Shuirbhé an Lucht Saothair (Eurostat) maidir le hinscne, aois, réigiún, gairm agus earnáil ghníomhaíochta geilleagraí na bhfreagróirí.
  3. Ualaí fornáisiúnta
    Ní thugtar léiriú (iomlán) ar na difríochtaí idir thíortha maidir le méid a lucht saothair, sa mhéid samplach i ngach tír. D'fhonn a chinntiú go mbíonn ualach níos mó ag tíortha níos mó sna torthaí ar leibhéal Eorpach, ní mór ualaí fornáisiúnta a chur i bhfeidhm nuair atáthar ag déanamh anailísí ar leibhéal Eorpach.

Le haghaidh a thuilleadh faisnéise féach ar an Tuarascáil Ualaithe [.pdf, 3.7MB, i mBéarla amháin].