O EurLIFE-u

Europski opservatorij kvalitete života (EurLIFE) najnoviji je portal Eurofounda uspostavljen 2017.

Uloga

EurLIFE predstavlja rezultate analize podataka istraživanja i kvalitativnog istraživanja u području kvalitete života i javnih usluga, uz potporu Mreže europskih dopisnika, u svim državama članicama EU-a i Norveškoj.

Njime se tvorcima politika nastoji pomoći u uspostavljanju boljih životnih uvjeta za europske građane. Istraživanjima se ispituje utjecaj kvalitete društva na dobrobit. Također se ispituje pristup javnim uslugama i njihova kvaliteta s obzirom na sve starije i raznolikije društvo, proračunska ograničenja i tehnološke promjene. Eurofoundovo redovito Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS) pruža sveobuhvatan prikaz životnih uvjeta u europskim zemljama i glavni je izvor za opservatorij.

Ključni prioritet

U strateškoj temi Eurofounda o kvaliteti života i javnim uslugama EurLIFE će u programskom razdoblju 2017. – 2020. obuhvatiti dvije glavne podteme:

Ciljana publika

EurLIFE nastoji pružati usluge glavnim dionicima Eurofounda, uključujući europske socijalne partnere, institucije EU-a i vlade država članica, kao i tvorce politika, pravne stručnjake i organizacije civilnog društva u području kvalitete života i javnih usluga.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar