Ad-hoc zahtjevi za informacijama

U vrijeme neprestanih gospodarskih i društvenih promjena, Eurofound mora moći odgovoriti na nove i nadolazeće potrebe tvoraca politika u pogledu informacija. Kao dio Eurofoundove potrebe za pružanjem više istraživanja i usluga na zahtjev za svoje glavne skupine dionika, odgovor na ad-hoc zahtjeve za informacijama ključnih dionika ključna je aktivnost Eurofoundova novog programskog razdoblja 2017. – 2020.

Vrste dokumenata

Ovaj rad uključuje dostavljanje povremenih dokumenata o odabranim temama u raznim oblicima:

  • prilagođena izvješća
  • istraživanja u kojima se odgovara na upite dionika
  • popratna dokumentacija
  • doprinosi publikacijama
  • izvješća i dokumenti na vlastitu inicijativu
  • izvješća koja su platili dionici.

Prilagođena izvješća temelje se na izvornim analizama postojećih izvora podataka Eurofounda, kao što su skupovi podataka, ili na sažetcima prethodnih Eurofoundovih istraživanja u određenom području.

Vidjeti potpuni popis ad-hoc izvješća

Ciljevi usluge

Glavni ciljevi ove usluge jesu osiguravanje brzine, fleksibilnosti, kvalitete i učinkovitosti u dostavljanju prilagođenih informacija kako bi se zadovoljile posebne potrebe dionika Eurofounda i pružili dokazi o nepredvidivim pitanjima koja zahtijevaju djelovanje politike. Odgovor na određeni zahtjev ovisi o dostupnosti podataka.

Dobrodošli su zahtjevi organizacija socijalnih partnera na europskoj i nacionalnoj razini, vlada država članica kroz njihova predsjedništva Vijeća EU-a te institucija EU-a. Primjenjuje se selektivan pristup na temelju relevantnosti i političke važnosti zahtjeva i dostupnih resursa.

Dodatne informacije