Ured za vezu u Bruxellesu

Uloga

Ured za vezu u Bruxellesu doprinosi strateškom upravljanju i cjelokupnoj komunikacijskoj politici Eurofounda prema njegovim dionicima na razini EU-a.

Njegova misija jest:

  • jačanje vidljivosti i utjecaja Eurofoundovih istraživanja na donošenje politika na razini EU-a razvijanjem i širenjem suradnje s institucijama EU-a (Europska komisija, Europski parlament, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija) te s predstavnicima socijalnih partnera i civilnog društva. Ta suradnja može biti u obliku ad-hoc zahtjeva za informacijama koji se temelje na postojećim Eurofoundovim podatcima.
  • praćenje razvoja u donošenju politika EU-a u ime Eurofounda.

Tim Ureda za vezu u Bruxellesu sastoji se od voditelja Ureda Pierrea Baussanda i informacijskih službenica Marine Patriarka i Anna Ludwinek.

Informacije za kontakt

Avenue d’Auderghem, 20
B – 1040 Bruxelles
Belgija

E-pošta: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu