Često postavljana pitanja

Na internetskim stranicama Eurofounda nudi vam se mogućnost pristupa informacijama po temi, sektoru, jeziku ili zemlji, a te se informacije temelje na relevantnim podatcima i analizama iz svih Eurofoundovih istraživanja i opservatorija te usporednih detaljnih Eurofoundovih istraživanja. Internetske stranice optimizirane su za upotrebu na tablet-računalima i pametnim telefonima te na osobnim računalima.

Čime se Eurofound bavi?

Eurofound je tripartitna agencija Europske unije koja provodi usporedna neovisna istraživanja kojima se razmatra praktično iskustvo i utvrđuju čimbenici za uspješnu promjenu u području socijalnih politika, politika zapošljavanja i politika povezanih s radom.

Za informacije o istraživačkim i komunikacijskim aktivnostima Eurofounda, tekućim programima rada, godišnjim izvješćima, najnovijim paneuropskim istraživanjima i drugim alatima za praćenje pogledajte odjeljak pod nazivom „Naša zadaća”.

Eurofound ne pruža savjete građanima i ne može davati savjete o uvjetima i pravima pojedinaca koji žive i rade u Europskoj uniji. Međutim, informacije koje tražite možete pronaći na internetskim stranicama Europske unije u odjeljku Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje.

Osnovna je zadaća Eurofounda provođenje istraživanja i izvješćivanje o rezultatima tih istraživanja. Eurofound provodi istraživačke i razvojne projekte kako bi osigurao podatke i analizu potrebne za izradu politika EU-a o uvjetima života i rada te na taj način pruža podršku njihovoj izradi. Eurofound ima mrežu stručnjaka u cijeloj Europi koja u njegovo ime provodi istraživanja, uključujući procjenu trenutačne situacije u državama članicama, pripremu studija slučaja (studije slučaja Europskog centra za praćenje promjena, studije slučaja Europskog opservatorija radnog vijeka) i nacionalnih izvješća te samo provođenje istraživanja.

U okviru svoje istraživačke baze Eurofound održava brojne alate za praćenje:

Kako je Eurofound organiziran?

Za informacije o sastavu Upravnog odbora Eurofounda, višenacionalnom osoblju te dionicima i partnerima vidjeti odjeljak „Tko smo”.

Osim glavnog sjedišta u Dublinu, Eurofound ima i Ured za vezu u Bruxellesu, s dvostrukom ulogom jačanja vidljivosti i utjecaja istraživanja Eurofounda na razini EU-a i praćenja razvoja u donošenju politika.

Kako Eurofound pristupa svojim aktivnostima?

Svake četiri godine Eurofound preispituje svoju strategiju i pravce svojeg djelovanja, a nakon opsežnog savjetovanja priprema višegodišnji program rada. Taj je program rezultat detaljnih rasprava skupina koje sačinjavaju Upravni odbor Eurofounda te savjetovanja s institucijama EU-a.

U trenutačnom Programskom dokumentu opisuje se planirani rad Eurofounda za razdoblje 2017. – 2020. U njemu se utvrđuju institucionalni kontekst programa i kontekst u pogledu politika, opisuje se višegodišnji program za četverogodišnje razdoblje te se utvrđuje program rada za tekuću godinu.

U programskom razdoblju 2017. – 2020. rad Eurofounda odvija se u šest tematskih područja:

Za cjelovit popis istraživačkih područja vidjeti odjeljak internetskih stranica „Teme”. Na stranicama svake teme istaknuto je sljedeće: rasprava o politikama, ključni doprinosi Eurofounda, rad u tijeku, važni izvori te povezane publikacije, članci, vijesti i događanja.

Provodi li Eurofound istraživanja na zahtjev?

Eurofound provodi samo istraživanja na temelju programâ rada koje donosi Upravni odbor. Međutim, kad je riječ o područjima u kojima raspolaže postojećim podatcima, pruža ograničenu uslugu odgovaranja na ad hoc zahtjeve za informacije ključnih organizacija dionika.

Objavljuje li Eurofound svoje skupove podataka?

Eurofound stavlja na raspolaganje specijalizirane baze podataka i pretraživač podataka u svrhu pretraživanja i vizualizacije podataka iz istraživanja. Upitnici iz istraživanja i skupovi podataka isto su tako dostupni za preuzimanje.

Objavljuje li Eurofound informacije na razini zemalja?

Eurofound provodi program aktivnosti na nacionalnoj razini u okviru svojeg rada na mapiranju i analizi socioekonomskih i povezanih kretanja u svim državama članicama.

Osim profila zemalja s obzirom na život i rad u njima, Eurofound nudi i dodatne izvore po zemljama: sažetke izvješća na svim službenim jezicima, usporednu analizu među zemljama i sektorima, informacije o radu socijalnih partnera na nacionalnoj razini; i informativne obrasce o zemljama, studije slučaja i baze podataka.

Tko financira Eurofound?

Eurofound se financira iz općeg proračuna Europske komisije. Sredstva se dodjeljuju u okviru službenog proračunskog postupka između Europske komisije, Vijeća ministara i Europskog parlamenta. U programu rada Eurofounda navedene su pojedinosti godišnjeg proračuna.

Nudi li Eurofound financijsku pomoć za određene projekte?

Zadaća je Eurofounda rad u specijaliziranim područjima socijalne politike EU-a, a to posebno uključuje doprinos planiranju i osmišljanju boljih životnih i radnih uvjeta u Europi. Eurofound nije ovlašten dodjeljivati financijsku pomoć. Za više informacija o drugim mogućim izvorima financiranja posjetite internetske stranice Europske komisije o mogućnostima financiranja i natječajima.

Ocjenjuje li se rad Eurofounda?

Kao agencija EU-a, Eurofound je obvezan „redovito provoditi ex ante i ex post evaluacije svojih programa i aktivnosti koji su povezani sa znatnim izdatcima” u skladu s člankom 28. stavkom 1. Uredbe o osnivanju Eurofounda i u skladu s člankom 29. stavkom 5. konsolidirane verzije Financijske uredbe. Sva izvješća o evaluacijama objavljuju se na internetskim stranicama.

Eurofound objavljuje informacije o sustavima kontrole upravljanja i vanjskih evaluacija te procjeni njihove učinkovitosti u Konsolidiranom godišnjem izvješću dužnosnika za ovjeravanje.

Kako mogu saznati više?

Na internetu se možete pretplatiti za primanje Eurofoundova mjesečnog biltena kako biste se redovito informirali o svim našim aktivnostima ili možete ostati u kontaktu s Eurofoundom putem kanala društvenih medija:Twitter,Facebook,LinkedIn, YouTube.

Za rezultate Eurofoundovih istraživačkih aktivnosti, uključujući Godišnjak o životu i radu u Europi, posjetite odjeljak internetskih stranica „Publikacije”.

Za najnovije publikacije i one u pripremi pogledajte i Eurofoundov internetski kalendar.

Javnost može zatražiti pristup internim dokumentima pod određenim uvjetima. Eurofound je uspostavio i registar internih dokumenata koji su dostupni za preuzimanje. Eurofound pruža i niz informacijskih usluga.

Gdje mogu pronaći informacije o slobodnim radnim mjestima?

Za trenutačno otvorene natječaje za slobodna radna mjesta i za informacije o tome kako se na njih prijaviti te za važne informacije o radu u Eurofoundu vidjeti odjeljak internetskih stranica „Slobodna rada mjesta”. Eurofound razmatra prijave samo u okviru otvorenog natječaja za slobodno radno mjesto i ne prihvaća otvorene molbe za posao ili životopise podnesene kada nema natječaja u tijeku.

Slobodna radna mjesta u Eurofoundu rijetkost su jer smo mi malena organizacija s otprilike 100 zaposlenika. Kada se oslobodi stalno radno mjesto, obavijest o njemu objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Službeni list dostupan je u svim informacijskim uredima EU-a, vladinim uredima za publikacije ili izravno u Uredu za publikacije Europske unije. Možete se pretplatiti i na službeni list za otvorene natječaje koji se bavi posebno natječajima za zapošljavanje. Kako bi bili prihvatljivi za zaposlenje u Eurofoundu, kandidati moraju biti državljani države članice EU-a.

Postoji li mogućnost stažiranja u Eurofoundu?

Eurofound ima program pripravničkog staža za koji obično održava postupak prijave u prosincu i siječnju. Za više informacija o mogućnosti stažiranja i za iskustva nekadašnjih stažista u Eurofoundu vidjeti odjeljak internetskih stranica „Slobodna rada mjesta”.

Ako razmišljate o stažiranju, možete pratiti Eurofound putem kanala društvenih medija kako biste bili u tijeku s najnovijim informacijama o pokretanju postupka podnošenja prijava.

Mogu li posjetiti Eurofound?

Eurofound je otvoren za posjetitelje i nudi prilagođene programe kako bi se ispunile specifične potrebe skupina ili pojedinaca za informacijama. Posjeti se moraju prethodno zakazati.

Kako doći do Eurofounda?

Eurofound se nalazi južno od Dublina, otprilike 16 km od centra grada. Adresa: Loughlinstown House, Wyattville Road, Dublin 18.

Jesu li prostori Eurofounda dostupni za iznajmljivanje?

Konferencijski centar Raymond-Pierre Bodin dostupan je za iznajmljivanje. Glavna dvorana, koja može primiti do 120 sudionika, opremljena je naprednom tehnologijom i ima devet kabina za usmeno prevođenje izgrađenih u skladu s normama ISO. Dostupne su i manje prostorije za sastanke, a većina njih nalazi se u povijesnoj zgradi Loughlinstown House.

Kako biste rezervirali konferencijski centar ili provjerili njegovu dostupnost, obratite se na adresu e-pošte ConferenceCentre@eurofound.europa.eu ili nazovite na broj +353 1 204 3100.