Demokracija i povjerenje za vrijeme pandemije bolesti COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including trust in institutions, trust in people, trust in science, satisfaction with democracy and use of (social) media. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Ključni zaključci

 • Zabilježen je nagli pad povjerenja u institucije, posebno povjerenja u nacionalne vlade, konkretno s 4,6 u ljeto 2020. na 3,9 u proljeće 2021. Četrnaest je država članica od 2020. zabilježilo znatan pad, a razina povjerenja u nacionalne vlade u svim državama članicama pala je ispod onih zabilježenih na početku pandemije. Zabilježen je i pad povjerenja u EU, koje je unatoč tome i dalje veće od povjerenja u nacionalne vlade.  

 • Kako bi se vratilo povjerenje ljudi u vlade i EU, bit će ključno razumjeti i razmotriti njihove potrebe dok traje oporavak od krize uzrokovane bolešću COVID-19. Rasprava o budućnosti Europe ima važnu ulogu u dopiranju do građana i uvažavanju njihove zabrinutosti, posebno u okviru oporavka EU-a od pandemije i prelaska na zelenije i digitalnije gospodarstvo.

 • Kako se ne bi dodatno pogoršala situacija osoba na koje je kriza najviše utjecala, oblikovatelji politika trebat će primijeniti sveobuhvatan pristup u pružanju potpore. Neuspjeh u sprječavanju stalnog povećanja nejednakosti među građanima i među državama članicama dovodi do rizika od daljnjeg narušavanja povjerenja Europljana u svoje institucije te stvaranja političkog nezadovoljstva.

Background and data collection

 • Fieldwork : Round 1: 9 April–1 May 2020;Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
  Sample size : Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Sample size: Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. siječnja 2020., treba napomenuti da mnogi podatci objavljeni na mrežnom mjestu Eurofounda i dalje obuhvaćaju 28 država članica EU-a, budući da je UK bio uključen u istraživanja prije tog datuma. To će se postupno mijenjati kako bi se uzela u obzir činjenica da EU trenutačno ima 27 država članica.