Financial situation and security during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, financial situation and deprivation, and the level of support received in difficult circumstances. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Ključni zaključci

  • Radna situacija ljudi u cijeloj Europi općenito se poboljšala nakon ukidanja zabrane kretanja te su u srpnju zabilježeni povećanje broja radnih sati i niže razine nesigurnosti radnih mjesta u odnosu na travanj. Međutim, pojavile su se velike nejednakosti među određenim skupinama u EU-u.
  • Unatoč tome što su u mnogim zemljama brzo uvedene mjere za potporu onima koji su izgubili posao, više od polovine nezaposlenih ispitanika nije primilo nikakvu službenu financijsku potporu od izbijanja pandemije bolesti COVID-19, zbog čega su mnogi bili prisiljeni uvelike se oslanjati na neslužbenu potporu. Broj osoba koje su izjavile da teško spajaju kraj s krajem bio je najveći među ispitanicima koji su nezaposleni, a u srpnju taj je broj bio dvostruko veći od broja kućanstava čiji su članovi zaposleni.
  • Mjere financijske potpore uvedene tijekom pandemije pokazale su se učinkovitima te su njima smanjene financijske poteškoće ispitanika koji su primili određenu vrstu potpore, odnosno svakog petog ispitanika. Samozaposlene osobe imale su najviše koristi od potpore dohotku i mjera za nastavak poslovanja te su u srpnju imale znatno pozitivnije mišljenje o svojoj financijskoj situaciji u odnosu na travanj.
  • Rezultati istraživanja pokazuju da se situacija nezaposlenih osoba dodatno pogoršala tijekom pandemije. Njihovi financijski izgledi i dalje su izrazito loši, što upućuje na snažnu potrebu za uvođenjem odgovarajućih mjera socijalne zaštite s obzirom na to da sve veći broj osoba koje traže posao ima problema s plaćanjem računa.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. siječnja 2020., treba napomenuti da mnogi podatci objavljeni na mrežnom mjestu Eurofounda i dalje obuhvaćaju 28 država članica EU-a, budući da je UK bio uključen u istraživanja prije tog datuma. To će se postupno mijenjati kako bi se uzela u obzir činjenica da EU trenutačno ima 27 država članica.