Kvaliteta života za vrijeme pandemije bolesti COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including life satisfaction, happiness, optimism and resilience, health, support and (mental) well-being. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Ključni zaključci

 • Mentalna dobrobit svih dobnih skupina pala je na najnižu razinu od početka krize prije više od jedne godine. Taj je pad posebno izražen među mladima i osobama koje su izgubile posao.   

 • Zbog nerazmjernog učinka pandemije na ranjive skupine postojeće se nejednakosti povećavaju. Nalazi pokazuju da su s otežanim preživljavanjem posebno suočene osobe koje se već nalaze u nesigurnoj situaciji.

 • Osim što je dovela do bolesti i smrtnih slučajeva, bolest COVID-19 odrazila se i na mentalno zdravlje građana, zbog čega mnogi više strahuju od bolesti, financijskih poteškoća i nesigurnosti u pogledu stvarnog učinka krize. Oblikovatelji politika morat će razmotriti kako su dugotrajne mjere ograničavanja u svrhu smanjenja širenja bolesti COVID-19 dovele do jačanja osjećaja usamljenosti, depresije i napetosti. Pružanje ciljane potpore rješavanju problema s posljedicama na mentalno zdravlje mora biti ključan element aktualnih mjera.

 • Kako se ne bi dodatno pogoršala situacija osoba na koje je kriza najviše utjecala, oblikovatelji politika trebat će primijeniti sveobuhvatan pristup u pružanju potpore. Neuspjeh u sprječavanju stalnog povećanja nejednakosti među građanima i među državama članicama dovodi do opasnosti od daljnjeg narušavanja povjerenja Europljana u svoje institucije te stvaranja političkog nezadovoljstva.    

 • Zanimljivo je da su brojni Europljani optimističniji u pogledu svoje financijske situacije. U sedam država članica razina pesimizma prema budućnosti niža je od one zabilježene u ljeto 2020. Isto tako, nesigurnost radnih mjesta općenito je manja nego na početku pandemije, no viša nego u srpnju 2020. 

Background and data collection

 • Fieldwork : Round 1: 9 April–1 May 2020;Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
  Sample size : Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Sample size: Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. siječnja 2020., treba napomenuti da mnogi podatci objavljeni na mrežnom mjestu Eurofounda i dalje obuhvaćaju 28 država članica EU-a, budući da je UK bio uključen u istraživanja prije tog datuma. To će se postupno mijenjati kako bi se uzela u obzir činjenica da EU trenutačno ima 27 država članica.