Quality of public services during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Ključni zaključci

  • Najviše razine povjerenja u institucije zabilježene su u okviru zdravstvenih sustava, u odnosu na druga područja kao što su mediji, nacionalne vlade i EU. Međutim, radnici u zdravstvenom sektoru češće izjavljuju da se osjećaju emocionalno iscrpljenima, što potvrđuje veliku izloženost zdravstvenih radnika teškim i emocionalno zahtjevnim situacijama tijekom pandemije.
  • Rezultati istraživanja pokazuju da postoji opasnost da pandemija dodatno poveća nejednakosti među socioekonomskim skupinama i među zemljama. Te sve veće razlike mogu utjecati i na stabilnost EU-a te se njima naglašava potreba da se u potpunosti provede europski stup socijalnih prava i da se o tim mjerama jasno informira građane EU-a.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. siječnja 2020., treba napomenuti da mnogi podatci objavljeni na mrežnom mjestu Eurofounda i dalje obuhvaćaju 28 država članica EU-a, budući da je UK bio uključen u istraživanja prije tog datuma. To će se postupno mijenjati kako bi se uzela u obzir činjenica da EU trenutačno ima 27 država članica.