Mjere potpore za vrijeme pandemije bolesti COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions about the availability, take-up of and satisfaction with support measures offered to citizens and businesses during the pandemic. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Ključni zaključci

 

 • Zadovoljstvo građana mjerama potpore u pogledu krize drastično se smanjilo te sada samo 12 % građana smatra da su mjere potpore pravedne, što je smanjenje u odnosu na ljeto 2020. kada je taj postotak iznosio 22 %. Udio osoba koje smatraju da je lako dobiti potporu i da je postupak pružanja potpore učinkovit isto je tako pao sa 16 % u ljeto 2020. na 10 % u proljeće 2021. Gotovo svakom desetom ispitaniku odbijen je zahtjev za financijsku potporu. Zabilježene su velike razlike među državama te je do 40 % stanovništva Irske i Malte izrazilo potporu mjerama, a manje od 15 % stanovništva Njemačke i Španjolske mjere smatra pozitivnima.

 • Kako bi se povećalo povjerenje u pružanje financijske potpore i poboljšala percepcija pravednosti tog postupka, bit će potrebno osigurati jasne i sveobuhvatne informacije o pružanju potpore i pristupu njoj.  

Background and data collection

 • Fieldwork : Round 1: 9 April–1 May 2020;Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
  Sample size : Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Sample size: Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. siječnja 2020., treba napomenuti da mnogi podatci objavljeni na mrežnom mjestu Eurofounda i dalje obuhvaćaju 28 država članica EU-a, budući da je UK bio uključen u istraživanja prije tog datuma. To će se postupno mijenjati kako bi se uzela u obzir činjenica da EU trenutačno ima 27 država članica.