Cijepljenje za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions that measure vaccine hesitancy and the reasons behind it. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Ključni zaključci

 

 • Više od četvrtine ljudi koji žive u Europi navodi da oklijeva s cijepljenjem cjepivom protiv bolesti COVID-19, pri čemu je taj broj veći kod muškaraca (29 %) nego kod žena (25 %). Zabrinutost u pogledu sigurnosti najveći je razlog oklijevanja s cijepljenjem (62 %), ali 44 % osoba koje navode da oklijevaju s cijepljenjem smatra da se opasnost od bolesti COVID-19 preuveličava.

 • Oklijevanje s cijepljenjem blisko je povezano i s povjerenjem i upotrebom društvenih mreža, a zemlje koje bilježe niske razine povjerenja u vladu bilježe i više razine oklijevanja s cijepljenjem. Oni koji oklijevaju s cijepljenjem češće se i u većoj mjeri služe društvenim mrežama te ih upotrebljavaju kao glavni izvor informacija. 

 • Pokretanje učinkovite kampanje cijepljenja ključno je kako bismo pobijedili bolest COVID-19 i započeli s oporavkom. Međutim, s obzirom na to da više od četvrtine Europljana oklijeva s cijepljenjem, jasno, transparentno i dosljedno informiranje o sigurnosti cjepiva bit će ključno kako bi se otklonile sumnje građana.

Background and data collection

 • Fieldwork : Round 1: 9 April–1 May 2020;Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
  Sample size : Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Sample size: Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. siječnja 2020., treba napomenuti da mnogi podatci objavljeni na mrežnom mjestu Eurofounda i dalje obuhvaćaju 28 država članica EU-a, budući da je UK bio uključen u istraživanja prije tog datuma. To će se postupno mijenjati kako bi se uzela u obzir činjenica da EU trenutačno ima 27 država članica.