Rad za vrijeme pandemije bolesti COVID-19  

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Ključni zaključci

  • Nalazi pokazuju da ukupni gubitak radnih mjesta u EU-u nakon godinu dana i dalje raste te je gotovo 10 % osoba koje su prije pandemije bile zaposlene sada nezaposleno, što je povećanje u odnosu na postotak od 8 % zabilježen u ljeto 2020. i dvostruko više nego u proljeće 2020. (5 %).

  • Zabilježen je pad broja radnika na daljinu u proljeće 2021. jer se sve više radnika vraćalo u urede. Unatoč tome, želja za radom na daljinu nije oslabjela te je većina radnika u EU-u izrazila želju da nastavi raditi od kuće nekoliko dana u tjednu. 

  • Budući da radnici od kuće rade sve samostalnije, a rukovoditelji pronalaze načine na koje bi olakšali njihov rad, kriza uzrokovana bolešću COVID-19 za brojna poduzeća može biti prilika za prelazak na rješenja koja bi bila povoljna za sve.   

  • Iako pandemija utječe na žene u velikom broju različitih područja, zahvaljujući njoj skreće se pozornost na i dalje prisutne strukturne rodne nejednakosti. Niske plaće i teški radni uvjeti u području zdravstvene i socijalne skrbi sve su češće predmet rasprave s obzirom na to da je prepoznata ključna vrijednost koju osiguravaju radnici u tom području. 

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. siječnja 2020., treba napomenuti da mnogi podatci objavljeni na mrežnom mjestu Eurofounda i dalje obuhvaćaju 28 država članica EU-a, budući da je UK bio uključen u istraživanja prije tog datuma. To će se postupno mijenjati kako bi se uzela u obzir činjenica da EU trenutačno ima 27 država članica.