Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS) 2007

Odaberite pitanje

 

 

Vizualizacijom su u obliku mape prikazani postoci odgovora ili srednja vrijednost odgovora po pitanju, po europskoj zemlji.