Close ×

Best viewed on Desktop

Europsko istraživanje o kvaliteti života

Europsko istraživanje o kvaliteti života 2016

Eurofoundovo Europsko istraživanje o kvaliteti života pruža jedinstven uvid u kvalitetu života Europljana današnjice.

Odaberi svoju zemlju, spol i dob za prilagodbu svojeg iskustva

Ukupni rezultati Eurofoundovog četvrtog Europskog istraživanja o kvaliteti života provedenog 2016. pokazuju opći napredak u trima ključnim područjima koja se ispituju: kvaliteti života, kvaliteti društva i kvaliteti javnih usluga, iako ne u svim zemljama i svim društvenim skupinama.

Kvaliteta života

Ova tema uglavnom obuhvaća subjektivne aspekte dobrobiti i zdravlja te aspekte pojedinačne kvalitete života kao što su životni uvjeti, stanovanje i materijalna oskudica, ali i ravnoteža između poslovnog i privatnog života te obveze povezane sa skrbi.

Kvaliteta života

Opći napredak u kvaliteti života uz neke dimenzije vraćanja na razine prije krize

Glavni rezultati:

 • povećale su se razine optimizma
 • povećalo se zadovoljstvo životnim standardom
 • razina zadovoljstva životom i sreće ostala je stabilna
 • zadovoljstvo životnim standardom ujednačilo se među državama članicama
 • smanjila se razina materijalnih poteškoća (veći broj ljudi uspijeva zadovoljiti osnovne potrebe), no više od 50 % stanovništva u 11 zemalja izjavilo je da i dalje ima poteškoća u zadovoljenju osnovnih potreba
 • poboljšala se ukupna razina samoprocijenjene kvalitete zdravlja
 • ravnoteža između poslovnog i privatnog života u nekim se aspektima pogoršala
 • postoji ozbiljna zabrinutost u pogledu nedostatnog dohotka u starijoj dobi u dvije trećine zemalja
 • Prosječna ocjena na ljestvici od 1 do 10, 2011.
 • Prosječna ocjena na ljestvici od 1 do 10, 2016.
 • Optimističan sam u pogledu svoje budućnosti (%) – 2016.
 • Optimističan sam u pogledu budućnosti svoje djece/unučadi (%) – 2016.
 • Najmanje nekoliko puta mjesečno (%) – 2007.
 • Najmanje nekoliko puta mjesečno (%) – 2016.

Optimizam

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života i obveze povezane sa skrbi

Kvaliteta društva

Ova tema uključuje socijalnu nesigurnost, percipirane socijalne napetosti, socijalnu isključenost, povjerenje u ljude i institucije, uključenost i angažman zajednice.

Kvaliteta društva

Opće poboljšanje rezultata pokazatelja kvalitete društva

Glavni rezultati:

 • povećalo se povjerenje u nacionalne institucije
 • u porastu su angažman i uključenost socijalnih organizacija
 • povećalo se povjerenje među osobama u dobi od 18 do 24 godine
 • smanjila se razina osjećaja socijalne isključenosti
 • smanjile su se razine percipirane napetosti između siromašnih i bogatih, uprave i radnika, starih i mladih, muškaraca i žena
 • međutim, neznatno se povećala razina percipirane napetosti između vjerskih i etnički skupina te, u manjoj mjeri, na temelju seksualne orijentacije
 • Percepcija o „mnogo“ napetosti (%) – 2007.
 • Percepcija o „mnogo“ napetosti (%) – 2011.
 • Percepcija o „mnogo“ napetosti (%) – 2016.

Socijalna isključenost

Kvaliteta javnih usluga

Ova tema obuhvaća usluge zdravstva, dugotrajne skrbi, dječje skrbi i školstva te usluge u okviru susjedstva. Sve usluge za koje je provedeno istraživanje smatraju se javnim uslugama, neovisno o tome pruža li ih javni, privatni ili neprofitni sektor.

Kvaliteta javnih usluga

Ukupno poboljšanje ocjena kvalitete javnih usluga

Glavni rezultati:

 • povećale su se razine zadovoljstva s nekoliko ključnih javnih usluga kao što su zdravstvo i javni prijevoz
 • dječja se skrb poboljšala u nekoliko zemalja u kojima su ocjene prethodno bile niske
 • pristup uslugama reciklaže novi je problem u brojnim zemljama
 • u nekim zemljama postoji problem u pogledu pristupa bankovnom sustavu u ruralnim područjima
 • kvaliteta javnih usluga i dalje se znatno razlikuje među državama članicama

Kvaliteta javnih usluga

 • Prosječna ocjena na ljestvici od 1 do 10, 2011.
 • Prosječna ocjena na ljestvici od 1 do 10, 2016.

Europsko istraživanje o kvaliteti života 2016. – izvješće o pregledu
Preuzmite izvješće

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

O Europskom istraživanju o kvaliteti života: Istraživanje je pokrenuto 2003. i otad se provodilo svake četiri godine. Četvrto izdanje istraživanja provedeno je 2016. i obuhvaćalo je 33 zemlje: 28 država članica EU-a i pet zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u, Albaniju, bivšu jugoslavensku Republiku Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku.

 1. 2003.

  Prvo Europsko istraživanje o kvaliteti života

 2. 2007.

  Drugo Europsko istraživanje o kvaliteti života

 3. 2011.

  Treće Europsko istraživanje o kvaliteti života

 4. 2016.

  Terenski rad i prikupljanje podataka za četvrto Europsko istraživanje o kvaliteti života

 5. 2017

  7 Prosinac

  Digitalno objavljivanje rezultata Europskog istraživanja o kvaliteti života za 2016. godinu

 6. 2018

  23 Siječanj

  Objavljivanje Europskog istraživanju o kvaliteti života 2016.: Izvješće o pregledu

 7. 2018.

  8 Ožujak 

  Rasprava o Europskom istraživanju o kvaliteti života u Bruxellesu

 8. 2018.

  Rujan

  Sekundarna analiza sljedećih tema:

  Povjerenje u institucije u 21. stoljeću, Socijalna kohezija i dobrobit u Europi, Kvaliteta javnih usluga, Međugeneracijske razlike u kvaliteti života